Phone (USA) +1 212-348-5610
Whatsapp: +1 516-336-9307
WeChat: chembuyersguide
Chemical Search
 
Nanjing Shizhou Bio-Technology Co., Ltd
Country: China

A27-308 No.199
Mufudonglu, Nanjing,
PRC 210042


Phone: +86-136 7514 4456 (Sean)
Phone 2: +86-151 9587 656 (Rose Shi)
FAX: +86-25-85560043
E-Mail:E-Mail this Supplier

Contact: Sean Lv or Rose Shi


Nanjing Shizhou Bio-Technology Co., Ltd

Page: Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
 


Product List

1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-SULFONAMIDE
CAS:1189378-81-1
SZ20218233
98%HPLC
1,3-DIHYDRO-2H-IMIDAZOL-2-ONE
CAS:5918-93-4
95%HPLC
SZ20201728
20mg/50mg/100mg/1g
1,3-DIHYDRO-2H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-2-ONE
CAS:5654-97-7
SZ20223167
95%
1,3-DIHYDRO-2H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-2-ONE
CAS:5654-97-7
SZ20211582
98%HPLC
1,3-DIHYDRO-2H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-2-ONE
95%HPLC
SZ20205622
1g/5g
1,3-DIHYDRO-2H-PYRROLO[2.3-B]PYRIDINE-2-ONE
CAS:5654-97-7
95%HPLC
SZ20207462
1g/5g
1,3-DIHYDRO-2H-PYRROLO[3,2-B]PYRIDIN-2-ONE
CAS:32501-05-6
SZ20226500
95%
1,3-DIHYDRO-4-(2-HYDROXYETHYL)-2H-INDOLE-2-ONE
CAS:139122-19-3
SZ20261255
95%
1,3-DIHYDRO-4-(2-HYDROXYETHYL)-2H-INDOLE-2-ONE
CAS:139122-19-3
S202000155
99%HPLC
1,3-DIHYDRO-4-METHYL-2H-IMIDAZOL-2-ONE
CAS:1192-34-3
SZ20224436
95%
1,3-DIHYDRO-6-METHYLFURO[3,4-C]PYRIDIN-7-OL HYDROCHLORIDE
CAS:1006-21-9
SZ20213133
98%HPLC
1,3-DIHYDRO-IMIDAZOL-2-ONE
CAS:5918-93-4
SZ20257274
95%HPLC
1,3-DIHYDRO-SPIRO(IMIDAZOLIDINE-4,2-(2H)INDENE)-2,5-DIONE
CAS:27473-61-6
SZ20266596
95% HPLC
1,3-DIHYDROBENZO[C]THIOPHENE
CAS:2471-92-3
SZ20231077
95%
1,3-DIHYDROIMIDAZOL-2-ONE
CAS:5918-93-4
SZ20229943
95%
1,3-DIHYDROISOBENZOFURAN-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER
CAS:1352037-60-5
SZ20202233
95%HPLC
1,3-DIHYDROPYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-2-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:295327-22-9
95%HPLC
SZ20209190
1g/5g
1,3-DIHYDROPYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-2-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:54415-85-9
95%HPLC
SZ20209189
1g/5g
1,3-DIHYDROPYRROLO[3,2-B]PYRIDIN-2-ONE
CAS:32501-05-6
95%HPLC
SZ20209188
1g/5g
1,3-DIHYDROPYRROLO2,3-BPYRIDIN-2-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:1427367-62-1
SZ20256614
95%HPLC
1,3-DIHYDROSPIROCYCLOPROPANE-1,2-PYRAZOLO[3,2-B][1,3]OXAZINE-5-CARBOXYLI
CAS:1428234-33-6
SZ20229028
95%
1,3-DIHYDROSPIRO[CYCLOBUTANE-1,2-INDEN]-3-AMIN E HYDROCHLORIDE
SZ20233237
95% HPLC
1,3-DIHYDROSPIRO[CYCLOBUTANE-1,2-INDOL]-3-OL
SZ20234904
95% HPLC
1,3-DIHYDROSPIRO[CYCLOHEXANE-1,2-INDEN]-3-AMIN E HYDROCHLORIDE
SZ20264662
95%HPLC
1,3-DIHYDROSPIRO[CYCLOHEXANE-1,2-INDEN]-3-ONE
SZ20240918
95% HPLC
1,3-DIHYDROSPIRO[INDENE-2,3-PYRROLIDIN]-3-ONE HYDROCHLORIDE
SZ20250555
95%HPLC
1,3-DIHYDROSPIRO[INDENE-2,4-OXAZOLIDINE]-2,5-DIONE
CAS:27473-63-8
SZ20207871
95%HPLC
1,3-DIIODOBICYCLO[1.1.1]PENTANE
CAS:105542-98-1
SZ20242475
95% HPLC
1,3-DIIODOIMIDAZO[1,5-A]PYRIDINE
SZ20206593
95%HPLC
1,3-DIIODOTETRAFLUOROBENZENE
CAS:67815-57-0
SZ20264990
95% HPLC
1,3-DIMETHOXY-2,4-DIFLUOROBENZENE
CAS:195136-69-7
SZ20248195
95% HPLC
1,3-DIMETHOXY-5-PROPYLBENZENE
CAS:41395-10-2
SZ20253497
95%HPLC
1,3-DIMETHOXYPROPANE-2-SULFONAMIDE
CAS:1850963-17-5
SZ20221176
98%HPLC
1,3-DIMETHOXYPROPANE-2-THIOL
CAS:1859709-21-9
SZ20209959
95%HPLC
1,3-DIMETHYL 4,8-DIOXOADAMANTANE-1,3-DICARBOXYLATE
SZ20239279
95% HPLC
1,3-DIMETHYL 5-AMINO-2-HYDROXYBENZENE-1,3-DICARBOXYLATE
CAS:67294-57-9
SZ20253840
95%HPLC
1,3-DIMETHYL 2-HYDROXY-5-NITROBENZENE-1,3-DICARBOXYLATE
CAS:67294-54-6
SZ20255784
95%HPLC
1,3-DIMETHYL 2-(1-AMINOETHYL)-2-METHYLPROPANEDIOATE HYDROCHLORIDE
SZ20235925
95% HPLC
1,3-DIMETHYL 2-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)PROPANEDIOATE
SZ20255381
95%HPLC
1,3-DIMETHYL 2-(2-CYANOPYRIDIN-3-YL)PROPANEDIOATE
CAS:2288709-76-0
SZ20214415
98%HPLC
1,3-DIMETHYL 2-(2-PHENYLETHYL)PROPANEDIOATE
SZ20209954
95%HPLC
1,3-DIMETHYL 2-[(5-METHYL-1,2-OXAZOL-3-YL)METHYL]PROPANEDIOATE
CAS:2126161-97-3
SZ20211139
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE HYDROCHLORIDE
CAS:127662-53-7
SZ20240888
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-1,3,8-TRIAZASPIRO[4.5]DECAN-2-ONE HYDROCHLORIDE
SZ20210105
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-1,4-DIAZEPAN-5-ONE
SZ20238025
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-1,4-DIAZEPANE
SZ20250389
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-1-{3-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBONYL}UREA
CAS:1000929-95-2
SZ20214359
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H,2H,5H-PYRAZOLO[3,4-D][1,3]THIAZOL-5-IMINE
CAS:2060033-94-3
SZ20218819
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H,4H,5H,6H,7H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDI NE HYDROCHLORIDE
CAS:1706432-07-6
SZ20254189
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H,4H,5H,6H-7LAMBDA6-PYRAZOLO[3,4-B][1,4]THIAZINE-7,7-DIONE
CAS:1375244-33-9
SZ20217305
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H,4H,5H,6H-PYRAZOLO[3,4-B][1,4]THIAZINE
CAS:1354952-12-7
SZ20218696
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE-5-CARBALDEHYDE
CAS:877131-01-6
SZ20236299
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-INDAZOL-6-OL
CAS:1416712-54-3
SZ20260912
95%
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-AMINE
CAS:64517-88-0
SZ20221387
95%
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBALDEHYDE
CAS:25016-09-5
SZ20249438
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-4-OL
CAS:1057670-30-0
SZ20214798
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-SULFONAMIDE
CAS:1803602-09-6
SZ20216400
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-SULFONYL CHLORIDE
CAS:1235439-97-0
SZ20215304
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDINE
CAS:1706459-20-2
SZ20238536
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIDAZIN-7-OL
CAS:1909337-15-0
SZ20213445
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-OL
CAS:51222-27-6
SZ20236603
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-2,4,6-TRIOXO-1,3-DIAZINANE-5-CARBALDE HYDE
CAS:42604-63-7
SZ20255913
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-2,4-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDINE-5-SULFONAMIDE
CAS:923682-24-0
SZ20219154
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-2,4-DIOXO-1H,2H,3H,4H-PYRIDO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-SULFONYL CHLORIDE
CAS:1240529-56-9
SZ20221112
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-1,3-BENZODIAZO LE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:1506078-41-6
SZ20252633
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-1,3-BENZODIAZO LE-5-CARBALDEHYDE
SZ20233934
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-2-OXO-OCTAHYDRO-1H-1,3-BENZODIAZOL E-5-CARBOXYLIC ACID
SZ20240899
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-2-OXOBENZIMIDAZOLE-5-SULFONAMIDE
CAS:24134-67-6
SZ20219101
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-4-[7-(TRIFLUOROMETHYL)-4H,5H,6H,7H-PY RAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-5-YL]-1H-PYRAZOLE
SZ20231835
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-4-NITRO-5-(OXETAN-3-YLOXY)-1H-PYRAZOL E
SZ20265194
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-4-PROPYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-6-YL 4-METHYLBENZENE-1-SULFONATE
CAS:1000932-04-6
SZ20214708
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-4-SULFANYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
CAS:1566293-31-9
SZ20233099
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-5-([1-(1,3-THIAZOL-2-YL)-1H-PYRROL-2-YL]METHYLENE)-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
CAS:685106-96-1
SZ20217131
98%HPLC
1,3-DIMETHYL-5-(MORPHOLIN-4-YL)-1H-PYRAZOL-4-AMIN E DIHYDROCHLORIDE
SZ20211240
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-5-[3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-BENZYLIDENE]-PYRIMIDINE-2,4,6-TR
CAS:2027543-16-2
SZ20200515
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-5-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXA-BOROLAN-2-YL)-BENZYL]-PYRIMIDINE-2,4,6-TRIONE
CAS:2027543-00-4
SZ20201573
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-5-[5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-THIOPHEN-2-YLMETHYLENE]-PYRIMIDI
CAS:1449135-43-6
SZ20200213
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-6-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-INDAZOLE
CAS:1300582-61-9
SZ20229523
95%
1,3-DIMETHYL-6-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-INDAZOLE
CAS:1300582-61-9
SZ20201068
95%HPLC
1,3-DIMETHYL-6-AMINO-1H-INDAZOLE
CAS:221681-92-1
SZ20249781
95% HPLC
1,3-DIMETHYL-N-(1,2,3-THIADIAZOL-5-YL)-1H-PYRAZOLE- 5-CARBOXAMIDE
CAS:1808899-06-0
SZ20209291
95%HPLC
1,3-DIMETHYLADAMANTANE
CAS:702-79-4
SZ20250397
95%HPLC
1,3-DIMETHYLADAMANTANE
CAS:702-79-4
SZ20207832
95%HPLC
1,3-DIMETHYLHEXAHYDROPYRIMIDIN-2-ONE HYDROFLUORIDE
CAS:287966-55-6
SZ20256973
95%HPLC
1,3-DIMETHYLINDAZOLE-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER
CAS:1220696-53-6
SZ20201970
95%HPLC
1,3-DIMETHYLINDAZOLE-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER
CAS:1220696-53-6
SZ20226924
95%
1,3-DIMETHYLPYRAZOLE
CAS:694-48-4
SZ20248027
95%HPLC
1,3-DIMETHYLPYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
CAS:912771-28-9
SZ20252503
95%HPLC
1,3-DIMETHYLURACIL-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER
CAS:269410-01-7
SZ20201173
95%HPLC
1,3-DIOXAINDANE-4-SULFONAMIDE
CAS:87473-89-0
SZ20253345
95%HPLC
1,3-DIOXAINDANE-5-SULFONAMIDE
CAS:5279-49-2
SZ20218718
98%HPLC
1,3-DIOXAINDANE-5-THIOL
CAS:5274-08-8
SZ20251588
95%HPLC
1,3-DIOXAN-5-AMINE, 2,2,5-TRIMETHYL-
CAS:17144-52-4
SZ20232798
95% HPLC
1,3-DIOXAN-5-YL 3-PYRIDYL KETONE
CAS:85727-04-4
SZ20211800
98%HPLC
1,3-DIOXAN-5-YLMETHANOL
CAS:4728-07-8
SZ20205859
95%HPLC
1,3-DIOXANE-5-CARBOXALDEHYDE, 2,2-DIMETHYL- (9CI)
CAS:102573-84-2
SZ20221812
95%
1,3-DIOXO-1H,2H,3H,5H,6H,7H,8H-PYRIDO[1,2-C]PYRI MIDINE-4-CARBONITRILE
SZ20241477
95% HPLC
1,3-DIOXO-1H,3H,4H-PYRROLO[2,1-C][1,4]OXAZINE-7-SULFONAMIDE
CAS:2138217-17-9
SZ20218804
98%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 2-ACETAMIDO-4-METHYLPENTANOATE
CAS:97433-42-6
SZ20253317
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 3-HYDROXYISOQUINOLINE-8-CARBOXYLATE
CAS:2248283-45-4
SZ20209305
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 2-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL](CYCLOPROPYL)AMINO}ACET ATE
CAS:2248322-30-5
SZ20255712
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 2-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}-2-METHYLPROPANO ATE
CAS:2240185-68-4
SZ20255716
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 2-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}-3-METHYLBUTANOA TE
CAS:1947316-67-7
SZ20255711
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 3-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL](METHYL)AMINO}PROPANOA TE
CAS:2248384-20-3
SZ20255718
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 3-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}-3-METHYLBUTANOA TE
CAS:2244699-99-6
SZ20255708
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 3-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}OXETANE-3-CARBOX YLATE
CAS:2248289-77-0
SZ20255710
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 3-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}PROPANOATE
CAS:2248301-51-9
SZ20255715
95%HPLC
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 2-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL](METHYL)AMINO}ACETATE
CAS:2242625-59-6
SZ20260909
95%
1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-2-YL 2-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}PENTANOATE
SZ20255713
95%HPLC
1,3-DIOXO-2-(2-OXO-6-THIOXOPIPERIDIN-3-YL)ISOINDOLINE
CAS:628337-03-1
SZ20229673
95%
1,3-DIOXO-2-PYRIDIN-3-YLMETHYL-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE-5-CARBOXYLIC ACID
CAS:348125-25-7
SZ20231614
95% HPLC
1,3-DIOXO-N-(4-PYRIDINYL)-2-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-5-ISOINDOLINECARBOXAMIDE
CAS:497062-81-4
SZ20248117
95%HPLC
1,3-DIOXO-N-(PYRIDIN-3-YL)-2-[(PYRIDIN-3-YL)METHYL]- 2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE-5-CARBOXAMIDE
CAS:712333-82-9
SZ20238847
95% HPLC
1,3-DIOXOLANE, 2-(5-BROMO-2,4-DIFLUOROPHENYL)-
CAS:2377575-83-0
SZ20239669
95% HPLC
1,3-DIOXOLANE, 4-(2-BROMOETHYL)-2,2-DIMETHYL-, (4S)-
CAS:42890-78-8
SZ20207921
95%HPLC
1,3-DIOXOLO[4,5-B]PYRIDIN-7-AMINE(9CI)
CAS:692061-13-5
SZ20224618
95%
1,3-DIOXOLO[4,5-B]PYRIDINE-7-CARBOXYLIC ACID
CAS:692059-95-3
SZ20224794
95%
1,3-DIPHENOXYBENZENE
CAS:3379-38-2
SZ20249877
95% HPLC
1,3-DIPHENYLACETONE
CAS:102-04-5
SZ20248340
95%HPLC
1,3-DIPHENYLPROP-2-YN-1-ONE
CAS:7338-94-5
95%HPLC
SZ20207833
1g/5g
1,3-DIPYRIDIN-3-YLPROPANE-1,3-DIONE
CAS:6327-87-3
SZ20215826
98%HPLC
1,3-DIVINYL-2-IMIDAZOLIDINONE
CAS:13811-50-2
95%HPLC
SZ20201676
20mg/50mg/100mg/1g
1,3-INDANEDIONE
CAS:606-23-5
SZ20249444
95%HPLC
1,3-ISOBENZOFURANDIONE,4-METHOXY-(9CI)
CAS:14963-96-3
SZ20226810
95%
1,3-OXAZEPAN-2-ONE
CAS:5638-62-0
SZ20207269
95%HPLC
1,3-OXAZINAN-2-ONE
CAS:5259-97-2
SZ20208378
95%HPLC
1,3-OXAZOLE
95%HPLC
SZ20205376
1g/5g
1,3-OXAZOLIDINE
CAS:504-76-7
SZ20205704
95%HPLC
1,3-PHENYLDIBORONIC ACID, BIS(PINACOL) ESTER
CAS:196212-27-8
SZ20243947
95%HPLC
1,3-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) 3-ETHYL ESTER, (3S)- (9CI)
CAS:191599-51-6
SZ20267165
95%
1,3-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 3-(2-PROPEN-1-YL)-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:959236-11-4
SZ20267166
95%
1,3-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 3-AMINO-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) 3-METHYL ESTER
CAS:1779450-04-2
SZ20267280
95%
1,3-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 4-METHYL-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER, (3R,4R)-REL-
CAS:1469287-58-8
SZ20259399
95%
1,3-PIPERIDINEDICARBOXYLICACID,3-[[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]AMINO]-,1-(1,1-DIMETHYLETHYL)ESTER(9CI)
CAS:368866-18-6
SZ20267292
95%
1,3-PIPERIDINEDICARBOXYLICACID,3-[[(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXY)CARBONYL]AMINO]-,1-(1,1-DIMETHYLETHYL)ESTER(9CI)
CAS:368866-21-1
SZ20267890
95%
1,3-PYRROLIDINEDICARBOXYLIC ACID, 1-(PHENYLMETHYL)EASTER, (R)
CAS:192214-06-5
SZ20269351
95%
1,3-PYRROLIDINEDICARBOXYLIC ACID, 4-(3-BROMOPHENYL)-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:1969288-10-5
SZ20209834
95%HPLC
1,3-PYRROLIDINEDICARBOXYLIC ACID, 4-(3-METHOXYPHENYL)-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:1420536-93-1
SZ20209835
95%HPLC
1,3-THIAZIDINE-2-THIONE
CAS:5554-48-3
SZ20220811
98%HPLC
1,3-THIAZINANE HYDROCHLORIDE
CAS:79128-34-0
SZ20220092
98%HPLC
1,3-THIAZINANE-4-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
CAS:67639-40-1
SZ20248215
95%HPLC
1,3-THIAZOL-2-YLMETHANOL
CAS:14542-12-2
SZ20220334
98%HPLC
1,3-THIAZOL-2-YLMETHANOL
CAS:14542-12-2
SZ20265894
95% HPLC
1,3-THIAZOL-5-YLMETHYL (E)-3-PHENYL-2-PROPENOATE
CAS:338981-72-9
SZ20216509
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-2-CARBONYL CHLORIDE
CAS:30216-57-0
SZ20219832
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-2-CARBOXAMIDE
CAS:16733-85-0
SZ20220351
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-4-CARBONYL CHLORIDE
CAS:3745-79-7
SZ20216687
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-4-SULFONYL CHLORIDE
CAS:89501-99-5
SZ20219225
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-5-CARBONYL CHLORIDE HYDROCHLORIDE
CAS:1803604-93-4
SZ20217283
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-5-SULFONAMIDE
CAS:848362-05-0
SZ20218314
98%HPLC
1,3-THIAZOLE-5-SULFONYL CHLORIDE
CAS:1820741-28-3
SZ20219240
98%HPLC
1,3-THIAZOLIDIN-2-ONE
CAS:2682-49-7
SZ20221071
98%HPLC
1,3-THIAZOLIN-4-ONE-2-ACETONITRILE
CAS:74246-64-3
SZ20221193
98%HPLC
1,4,5,6,7,8-HEXAHYDROPYRAZOLO[3,4-D]AZEPIN-3-OL DIHYDROCHLORIDE
CAS:1609406-47-4
SZ20237233
95% HPLC
1,4,5,6-TETRA-O-BENZYL-INS
CAS:26276-99-3
SZ20256297
95%HPLC
1,4,5,6-TETRA-O-BENZYL-INS
CAS:26276-99-3
SZ20256377
95%HPLC
1,4,5,6-TETRAHYDRO-1-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRROLO-[3,4-C]-PYRAZOLE HYDROCHLORIDE
CAS:1190972-66-7
SZ20266131
95% HPLC
1,4,5,6-TETRAHYDRO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRROLO-3,4-C-PYRAZOLE HYDROCHLORIDE
CAS:1262412-38-3
SZ20256854
95%HPLC
1,4,5,6-TETRAHYDRO-3-PYRIDINECARBOXAMIDE
CAS:7032-11-3
SZ20213797
98%HPLC
1,4,5,6-TETRAHYDRO-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:5932-32-1
SZ20222622
95%
1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOL-3-YLMETHANOL(SALTDATA: FREE)
CAS:1215295-82-1
SZ20239750
95% HPLC
1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE
CAS:2214-03-1
SZ20244152
95%HPLC
1,4,5,6-TETRAHYDROPYRROLO-[3,4-C]-PYRAZOLE DIHYDROCHLORIDE
CAS:157327-47-4
SZ20266220
95% HPLC
1,4,5,7-TETRAHYDRO-6H-INDAZOL-6-ONE
CAS:74197-19-6
SZ20224517
95%
1,4,5,7-TETRAHYDRO-6H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDINE-3,6-DICARBOXYLIC ACID 6-TERT-BUTYL 3-METHYL ESTER
CAS:1206248-72-7
SZ20264911
95%HPLC
1,4,5,7-TETRAHYDRO-PYRROLO[2,3-C]PYRIDINE-6- CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
CAS:1393570-64-3
SZ20223476
95%
1,4,5,7-TETRAHYDROPYRANO[3,4-C]PYRAZOLE
95%HPLC
SZ20205897
1g/5g
1,4,6,7-TETRAHYDRO-1-METHYLTHIOPYRANO[4,3-C]PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:1506194-08-6
SZ20236204
95% HPLC
1,4,6,7-TETRAHYDRO-PYRAZOLO[4,3-C]PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID 5-TERT-BUTYL ESTER
CAS:518990-56-2
SZ20222698
95%
1,4,6,7-TETRAHYDROPYRANO[4,3-C]PYRAZOLE
CAS:258353-57-0
SZ20224133
95%
1,4,6-TRIMETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE
CAS:64038-03-5
SZ20215501
98%HPLC
1,4,6-TRIMETHYL-2H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-3-ONE
CAS:71290-70-5
SZ20216327
98%HPLC
1,4,7-TRIOXA-10-AZACYCLODODECANE HYDROCHLORIDE
SZ20240036
95% HPLC
1,4,8-TRI-BOC-1,4,8,11-TETRAAZACYCLOTETRADECANE
CAS:170161-27-0
SZ20230471
95%
1,4,8-TRIAZASPIRO[5.5]UNDECAN-5-ONE DIHYDROCHLORIDE
SZ20249476
95%HPLC
1,4-ANHYDRO-2,3,5-TRI-O-BENZYL-1-THIO-D-RIBITOL
CAS:187590-77-8
95%HPLC
SZ20201515
20mg/50mg/100mg/1g
1,4-AZAPHOSPHORINE, HEXAHYDRO-4-PHENYL-, 4-OXIDE
CAS:945460-44-6
SZ20266212
95%HPLC
1,4-BENZENEDIBORONIC ACID BIS(NEOPENTYL GLYCOL) ESTER
CAS:5565-36-6
SZ20203005
95%HPLC
1,4-BENZENEDIMETHANOL
CAS:589-29-7
SZ20250960
95% HPLC
1,4-BENZENEDIPROPANAMINE
CAS:31748-75-1
SZ20207950
95%HPLC
1,4-BENZENEDISULFONAMIDE
CAS:16993-45-6
SZ20219845
98%HPLC
1,4-BENZENEDITHIOL
CAS:624-39-5
SZ20249141
95% HPLC
1,4-BENZODIOXAN-2-CARBOXYLIC ACID
CAS:3663-80-7
SZ20218967
95% HPLC
1,4-BENZODIOXAN-6-CARBOXALDEHYDE
CAS:29668-44-8
SZ20247246
95%HPLC
1,4-BENZODIOXANE-5-BORONIC ACID
CAS:499769-88-9
95%HPLC
SZ20207743
1g/5g
1,4-BENZODIOXANE-6-BORONIC ACID
CAS:164014-95-3
SZ20244337
95%HPLC
1,4-BENZODIOXANE-6-BORONIC ACID
CAS:164014-95-3
SZ20209726
95%HPLC
1,4-BENZODIOXANE-6-BORONIC ACID, PINACOL ESTER
CAS:517874-21-4
SZ20201130
95%HPLC
1,4-BENZODIOXIN-2-CARBOXYLIC ACID, 7-BROMO-2,3-DIHYDRO-
CAS:1256822-33-9
SZ20208797
95%HPLC
1,4-BENZODIOXIN-2-METHANOL, 6-AMINO-2,3-DIHYDRO-
CAS:686758-01-0
SZ20262667
95%
1,4-BENZOTHIAZEPINE, 2,3,4,5-TETRAHYDRO-, HYDROCHLORIDE
CAS:14953-97-0
SZ20217125
98%HPLC
1,4-BENZOXAZEPIN-5(2H)-ONE, 3,4-DIHYDRO-2,2-DIMETHYL-
CAS:144537-21-3
SZ20237951
95% HPLC
1,4-BENZOXAZEPIN-5(2H)-ONE, 8-BROMO-6-FLUORO-3,4-DIHYDRO-
CAS:1962125-90-1
SZ20262329
95%
1,4-BIPIPERIDIN-3-OL
CAS:864356-11-6
SZ20268781
95%
1,4-BIPIPERIDIN-4-OL
CAS:550370-19-9
SZ20269078
95%
1,4-BIPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID DIHYDROCHLORIDE
CAS:1185298-80-9
SZ20259725
95%
1,4-BIS(2-CYANOSTYRYL)BENZENE
CAS:13001-39-3
SZ20250431
95% HPLC
1,4-BIS(2-METHOXYETHYL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:14399-35-0
SZ20264039
95%
1,4-BIS(4,5-DIHYDRO-2-OXAZOLYL)BENZENE
CAS:7426-75-7
SZ20202754
95%HPLC
1,4-BIS(4-PYRIDYL)-2,5-DIMETHOXYBENZENE
95%HPLC
SZ20208245
1g/5g
1,4-BIS(4-PYRIDYLMETHYL)BENZENE, 97%
CAS:52469-20-2
SZ20216237
98%HPLC
1,4-BIS(AMINOMETHYL)BENZENE
CAS:539-48-0
SZ20249895
95% HPLC
1,4-BIS(AMINOMETHYL)BENZENE
CAS:539-48-0
SZ20238546
95% HPLC
1,4-BIS(DIETHOXYPHOSPHORYL)BENZENE
CAS:21267-14-1
SZ20256903
95%HPLC
1,4-BIS(METHOXYMETHYL)-2-AZABICYCLO[2.1.1]HEXANE HYDROCHLORIDE
CAS:2648939-45-9
SZ20262991
95%
1,4-BIS(METHYLSULFANYL)BUTANE
CAS:15394-33-9
SZ20251759
95%HPLC
1,4-BIS(PYRID-4-YL)BENZENE
CAS:113682-56-7
SZ20212055
98%HPLC
1,4-BIS(TRIMETHYLSILYL)TETRAFLUOROBENZENE
CAS:16956-91-5
SZ20257013
95%HPLC
1,4-BUTANEDIOL VINYL ETHER
CAS:17832-28-9
SZ20210425
95%HPLC
1,4-BUTANEDIPHOSPHONIC ACID
CAS:4671-77-6
SZ20245843
95%HPLC
1,4-CYCLOHEXADIENE-1-DECANOIC ACID, 4,5-DIMETHOXY-2-METHYL-3,6-DIOXO-
CAS:58185-99-2
SZ20209547
95%HPLC
1,4-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID, 1-METHYL-
CAS:73845-87-1
SZ20239260
95% HPLC
1,4-DI(2-THIENYL)-1,4-BUTADIONE
CAS:13669-05-1
SZ20249654
95%HPLC
1,4-DI-BUTYRYL-23:56-DIISOPROPYLIDENE-MYO-INOSITOL
CAS:1620222-02-7
SZ20256372
95%HPLC
1,4-DI-BUTYRYL-23:56-DIISOPROPYLIDENE-MYO-INOSITOL
CAS:1620222-02-7
SZ20256292
95%HPLC
1,4-DI-TERT-BUTYL 6-AMINO-1,4-DIAZEPANE-1,4-DICARBOXYLATE HYDROCHLORIDE
SZ20209372
95%HPLC
1,4-DI-TERT-BUTYL 6-OXO-1,4-DIAZEPANE-1,4-DICARBOXYLATE
SZ20242917
95% HPLC
1,4-DI-TERT-BUTYL BUT-2-YNEDIOA
SZ20237981
95% HPLC
1,4-DI-TERT-BUTYLBENZENE
CAS:1012-72-2
SZ20264229
95%
1,4-DIAMINOBUTAN-2-OL DIHYDROCHLORIDE
CAS:2425-32-3
SZ20211175
95%HPLC
1,4-DIAMINOPHTHALAZINE
CAS:17987-70-1
SZ20240403
95% HPLC
1,4-DIAZA-SPIRO[5.5]UNDECAN-5-ONE
SZ20238466
95% HPLC
1,4-DIAZA-SPIRO[5.5]UNDECANE
95%HPLC
SZ20202210
1g/5g
1,4-DIAZA-SPIRO[5.5]UNDECANE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
95%HPLC
SZ20202295
1g/5g
1,4-DIAZA-SPIRO[5.5]UNDECANE-4-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
95%HPLC
SZ20202294
1g/5g
1,4-DIAZEPANE-1-SULFONAMIDE HYDROCHLORIDE
CAS:1430849-11-8
SZ20220126
98%HPLC
1,4-DIAZONIABICYCLO[2.2.2]OCTANE, 1-FLUORO-4-METHYL-, TETRAFLUOROBORATE(1-) (1:2)
CAS:159269-48-4
SZ20264899
95%HPLC
1,4-DIBROMO-1,1,2,2-TETRAFLUOROBUTANE
CAS:18599-20-7
SZ20257543
95%HPLC
1,4-DIBROMO-2,3-BIS(BROMOMETHYL)BENZENE
CAS:52964-29-1
SZ20227067
95%
1,4-DIBROMO-2,3-BUTANEDIONE
CAS:6305-43-7
SZ20235774
95% HPLC
1,4-DIBROMO-2,3-DIFLUOROBENZENE
CAS:156682-52-9
SZ20249649
95%HPLC
1,4-DIBROMO-2-FLUORO-3-IODOBENZENE
CAS:1804417-99-9
SZ20236580
95% HPLC
1,4-DIBROMO-2-FLUORO-3-IODOBENZENE
CAS:1804417-99-9
SZ20216722
0.97
1,4-DIBROMO-2-FLUOROBENZENE
CAS:1435-52-5
SZ20246198
95%HPLC
1,4-DIBROMO-2-METHYLBUT-2-ENE
SZ20240660
95% HPLC
1,4-DIBROMO-3,3-DIMETHOXYBUTAN-2-ONE
SZ20242970
95% HPLC
1,4-DIBROMOBUTAN-2-ONE
CAS:52011-50-4
SZ20240465
95% HPLC
1,4-DIBROMONAPHTHALENE
CAS:83-53-4
SZ20245976
95%HPLC
1,4-DIBROMOPENTANE-2,3-DIONE
SZ20237362
95% HPLC
1,4-DIBROMOTETRAFLUOROBENZENE
CAS:344-03-6
SZ20241698
95% HPLC
1,4-DICHLORO-2,3,5,6-TETRAFLUOROBENZENE
CAS:1198-62-5
SZ20256657
95%HPLC
1,4-DICHLORO-2-BUTYNE
CAS:821-10-3
SZ20248208
95% HPLC
1,4-DICHLORO-2-ETHYNYL-5-FLUOROBENZENE
SZ20255319
95%HPLC
1,4-DICHLORO-2-ETHYNYL-5-METHOXYBENZENE
SZ20255231
95%HPLC
1,4-DICHLORO-2-ETHYNYL-BENZENE
CAS:38417-89-9
SZ20241000
95% HPLC
1,4-DICHLORO-2-FLUORO-5-IODOBENZENE
CAS:1393843-49-6
SZ20252990
95%HPLC
1,4-DICHLORO-2-FLUORO-5-NITRO-BENZENE
CAS:2624-66-0
SZ20231455
95% HPLC
1,4-DICHLORO-2-METHYL-5-NITRO-BENZENE
CAS:7149-76-0
SZ20231756
95% HPLC
1,4-DICHLORO-5,6,7,8-TETRAHYDROPHTHALAZINE
CAS:67279-24-7
SZ20230516
95%
1,4-DICHLORO-5,6,7,8-TETRAHYDROPHTHALAZINE
CAS:67279-24-7
SZ20235787
95% HPLC
1,4-DICHLORO-5-METHYL-PHTHALAZINE
CAS:678193-44-7
95%HPLC
SZ20209100
1g/5g
1,4-DICHLORO-5-METHYLPHTHALAZINE
CAS:678193-44-7
SZ20241672
95% HPLC
1,4-DICHLORO-5-METHYLPHTHALAZINE
CAS:678193-44-7
SZ20230286
95%
1,4-DICHLORO-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[D]PYRIDAZINE
CAS:91846-80-9
SZ20263142
95%
1,4-DICHLORO-7-FLUOROISOQUINOLINE
CAS:1402004-82-3
SZ20235289
95% HPLC
1,4-DICHLOROPHTHALAZINE
CAS:4752-10-7
SZ20206594
95%HPLC
1,4-DICYANOBENZENE
CAS:623-26-7
SZ20265540
95% HPLC
1,4-DIETHYL (2S)-2-HYDROXY-3-(PROP-2-EN-1-YL)BUTANEDIOATE
SZ20242980
95% HPLC
1,4-DIETHYL (2S)-2-HYDROXYBUTANEDIOATE
SZ20242134
95% HPLC
1,4-DIFLUORO-2,3-DIMETHYLBENZENE
CAS:1736-90-9
SZ20264962
95%HPLC
1,4-DIFLUORO-2-(1-(P-TOLYL)ETHYL)BENZENE
CAS:2484889-06-5
SZ20242999
95% HPLC
1,4-DIFLUOROANTHRAQUINONE
CAS:28736-42-7
SZ20229436
95%
1,4-DIFLUOROPHTHALAZINE
CAS:57542-42-4
SZ20260621
95%
1,4-DIHYDRO-1,7-NAPHTHYRIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE
SZ20241330
95% HPLC
1,4-DIHYDRO-4-OXO-1,10-PHENANTHROLINE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:53946-49-9
SZ20210957
95%HPLC
1,4-DIHYDRO-PYRIDO[2,3-B]PYRAZINE-2,3-DIONE
CAS:2067-84-7
SZ20211599
98%HPLC
1,4-DIHYDROXYNAPHTHALENE
CAS:571-60-8
SZ20239245
95% HPLC
1,4-DIIODOBUTANE
CAS:628-21-7
SZ20237884
95% HPLC
1,4-DIISOCYANOBUTANE
CAS:929-25-9
SZ20241800
95% HPLC
1,4-DIMETHOXY-2-FLUOROBENZENE
CAS:82830-49-7
SZ20251028
95% HPLC
1,4-DIMETHOXY-2-NAPHTHALDEHYDE
CAS:75965-83-2
SZ20234450
95% HPLC
1,4-DIMETHOXY-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE
CAS:83495-12-9
SZ20231794
95% HPLC
1,4-DIMETHOXYNAPHTHALENE
CAS:10075-62-4
SZ20239156
95% HPLC
1,4-DIMETHYL (2S)-2-(2-CHLOROACETAMIDO)BUTANEDIOATE
SZ20249509
95%HPLC
1,4-DIMETHYL 2-(DIMETHOXYPHOSPHORYL)BUTANEDIOATE
SZ20242669
95% HPLC
1,4-DIMETHYL 2-[(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)METHYL]BUTANEDIOATE
CAS:2377587-38-5
SZ20204938
95%HPLC
1,4-DIMETHYL 2-AMINO-5-BROMOBENZENE-1,4-DICARBOXYLATE
SZ20261921
95%
1,4-DIMETHYL 2-ISOCYANOBUTANEDIOATE
CAS:730964-72-4
SZ20253342
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-1,4,8-TRIAZASPIRO[5.5]UNDECANE
SZ20208072
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-1,4,9-TRIAZASPIRO[5.5]UNDECANE TRIHYDROCHLORIDE
CAS:1609400-09-0
SZ20235164
95% HPLC
1,4-DIMETHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
95%HPLC
SZ20207795
1g/5g
1,4-DIMETHYL-1H-INDAZOL-6-OL
CAS:1416712-62-3
SZ20253517
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-3-SULFONAMIDE
CAS:2109755-40-8
SZ20242290
95% HPLC
1,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-3-SULFONYL CHLORIDE
CAS:1556153-39-9
SZ20205425
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-5-BORONIC ACID
CAS:1876473-40-3
SZ20225902
95%
1,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-5-BORONIC ACID
CAS:1876473-40-3
SZ20204568
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-2-AZABICYCLO[2.1.1]HEXANE
SZ20254315
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-2-AZABICYCLO[2.2.1]HEPTANE HYDROCHLORIDE
SZ20210616
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-3-CYANO-6-HYDROXYPYRID-2-ONE
CAS:27074-03-9
SZ20215514
98%HPLC
1,4-DIMETHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-[1,2,3]TRIAZOLE
95%HPLC
SZ20205148
1g/5g
1,4-DIMETHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE
CAS:1627933-42-9
SZ20224191
95%
1,4-DIMETHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE
CAS:1627933-42-9
SZ20202683
95%HPLC
1,4-DIMETHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:1047644-76-7
SZ20250320
95% HPLC
1,4-DIMETHYL-5-NITRO-1H-PYRAZOLE
CAS:70951-89-2
SZ20236557
95% HPLC
1,4-DINITRO-1H-PYRAZOLE
95%HPLC
SZ20209279
1g/5g
1,4-DIOCTADECYL BUT-2-ENEDIOATE
CAS:178936-62-4
SZ20253378
95%HPLC
1,4-DIOXA-7-AZASPIRO[4.5]DECANE-8-CARBOXYLIC ACID, (8S)-
CAS:1234692-61-5
SZ20242998
95% HPLC
1,4-DIOXA-8-AZASPIRO[4.5]DECANE
CAS:177-11-7
SZ20222337
95%
1,4-DIOXA-SPIRO[4,5]DEC-7-EN-8-BORONIC ACID
CAS:850567-90-7
SZ20200457
95%HPLC
1,4-DIOXA-SPIRO[4,5]DEC-7-EN-8-BORONIC ACID, PINACOL ESTER
CAS:680596-79-6
SZ20224170
95%
1,4-DIOXA-SPIRO[4,5]DEC-7-EN-8-BORONIC ACID, PINACOL ESTER
CAS:680596-79-6
SZ20243705
95%HPLC
1,4-DIOXA-SPIRO[4.5]DECAN-8-OL
CAS:22428-87-1
SZ20247485
95%HPLC
1,4-DIOXAN-2-ONE
CAS:3041-16-5
SZ20249077
95% HPLC
1,4-DIOXANE, 2-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-
CAS:1703747-29-8
SZ20259816
95%
1,4-DIOXANE,2,5-DIMETHYL-
CAS:15176-21-3
SZ20239058
95% HPLC
1,4-DIOXANE-2,3-DIOL
CAS:4845-50-5
SZ20248750
95%HPLC
1,4-DIOXANE-2,5-DICARBOXYLIC ACID, (2R,5S)-REL-
CAS:6938-88-1
SZ20237915
95% HPLC
1,4-DIOXASPIRO[4.5]DEC-6-EN-8-ONE
CAS:4683-24-3
SZ20226848
95%
1,4-DIOXASPIRO[4.5]DECANE-8-CARBONITRILE, 8-(METHYLAMINO)-
CAS:1002916-51-9
SZ20239261
95% HPLC
1,4-DIOXEPANE-6-CARBOXYLIC ACID
CAS:1701684-61-8
SZ20234921
95% HPLC
1,4-DITHIEPAN-6-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20235001
95% HPLC
1,4-OXATHIANE-2-METHANOL
CAS:1866919-12-1
SZ20262815
95%
1,4-OXATHIIN-2-CARBOXYLICACID,5,6-DIHYDRO-(9CI)
CAS:115595-71-6
SZ20264071
95%
1,4-OXAZEPANE-4-SULFONAMIDE
CAS:1251292-93-9
SZ20218801
98%HPLC
1,4-PENTANEDIOL
CAS:626-95-9
SZ20248375
95%HPLC
1,4-PHENYLENEBISBORONIC ACID
CAS:4612-26-4
SZ20243657
95%HPLC
1,4-PHENYLENEBISBORONIC ACID
CAS:4612-26-4
SZ20238482
95% HPLC
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID 1-ETHYL 4-METHYL ESTER
CAS:126291-64-3
SZ20263684
95%
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 2,6-DIMETHYL-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:2059987-63-0
SZ20234497
95% HPLC
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 2-METHYL-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER, (2S,4S)-
CAS:1820583-83-2
SZ20258193
95%
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 3,3-DIFLUORO-4-METHYL-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:1334414-61-7
SZ20230280
95%
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 3-OXO-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:936497-91-5
SZ20268802
95%
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 4-(2-PROPEN-1-YL)-, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL) ESTER
CAS:426842-70-8
SZ20267296
95%
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 4-AMINO-, 4-METHYL 1-(PHENYLMETHYL) ESTER
CAS:115655-42-0
SZ20267393
95%
1,4-PIPERIDINEDICARBOXYLIC ACID, 4-FLUORO-, 1-[[1-[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]-4-PIPERIDINYL]METHYL] 4-METHYL ESTER
CAS:2055839-71-7
SZ20268186
95%
1,4-PREGNADIEN-3,20-DIONE
CAS:1162-54-5
SZ20209161
95%HPLC
1,4-THIAZEPAN-5-ONE
CAS:2896-98-2
SZ20220857
98%HPLC
1,4-THIAZEPANE
CAS:101184-85-4
SZ20216702
98%HPLC
1,4-THIAZEPANE HYDROCHLORIDE
CAS:108724-14-7
SZ20217527
98%HPLC
1,4-THIAZEPANE-1,1-DIONE HYDROCHLORIDE
CAS:595597-04-9
SZ20217177
98%HPLC
1,4DIOXEPAN-6-YL-METHANOL
CAS:1010836-47-1
SZ20265122
95%HPLC
1,5,5-TRIMETHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBALDEHYDE
CAS:2648948-49-4
SZ20263992
95%
1,5,5-TRIMETHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:2385980-11-8
SZ20260978
95%
1,5,5-TRIMETHYLHYDANTOIN
CAS:6851-81-6
SZ20249337
95%HPLC
1,5,6,7-TETRAHYDRO-4-HYDROXY-2H-CYCLOPENTA[B]PYRIDIN-2-ONE
CAS:55618-81-0
SZ20215141
98%HPLC
1,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-INDOL-4-ONE
CAS:13754-86-4
SZ20244327
95%HPLC
1,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-PYRAZOLO[4,3-C]PYRIDIN-4-ONE
95%HPLC
SZ20205896
1g/5g
1,5,6,7-TETRAHYDROSPIRO[IMIDAZO[4,5-C]PYRIDINE-4,4-PIPERIDINE] TRIHYDROCHLORIDE
CAS:1179371-16-4
SZ20235846
95% HPLC
1,5-BENZOTHIAZEPIN-4(5H)-ONE, 2,3-DIHYDRO-3-METHYL-
CAS:6516-91-2
SZ20220514
98%HPLC
1,5-BIS(BENZHYDRYLOXY)-2-(HYDROXYMETHYL)PYRIDIN-4(1H)-ONE
CAS:114875-63-7
SZ20214767
98%HPLC
1,5-BIS(BENZYLOXY)-2-(HYDROXYMETHYL)PYRIDIN-4(1H)-ONE
CAS:1380109-74-9
SZ20219510
98%HPLC
1,5-DIAMINOANTHRAQUINONE
CAS:129-44-2
SZ20266742
95%HPLC
1,5-DIAMINOPENTAN-3-OL DIHYDROCHLORIDE
SZ20239330
95% HPLC
1,5-DIAMINOPENTANE
CAS:462-94-2
SZ20265858
95% HPLC
1,5-DIBENZYL 2-AMINOPENTANEDIOATE HYDROCHLORIDE
SZ20206524
95%HPLC
1,5-DIBROMO-2-FLUORO-4-METHOXYBENZENE
CAS:861928-16-7
SZ20246150
95%HPLC
1,5-DIBUTYL PENTANEDIOATE
SZ20233443
95% HPLC
1,5-DICHLORO-2,6-NAPHTHYRIDINE
95%HPLC
SZ20205609
1g/5g
1,5-DICHLORO-2-ETHYNYL-4-FLUOROBENZENE
SZ20266278
95%HPLC
1,5-DICHLORO-2-FLUORO-4-ISOCYANATOBENZENE
SZ20264034
95%
1,5-DICHLORO-2-FLUORO-4-TRIFLUOROMETHYL-BENZENE
CAS:112290-01-4
SZ20265332
95%HPLC
1,5-DICHLORO-2-ISOCYANATO-4-METHOXYBENZENE
CAS:120222-83-5
SZ20260074
95%
1,5-DICHLORO-2-ISOCYANATO-4-METHYLBENZENE
CAS:98446-47-0
SZ20253576
95%HPLC
1,5-DICHLORO-3-METHYLISOQUINOLINE
CAS:1206973-83-2
SZ20234697
95% HPLC
1,5-DIHYDRO-4H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIDAZIN-4-ONE
CAS:13521-25-0
SZ20212214
98%HPLC
1,5-DIIODOPENTANE
CAS:628-77-3
SZ20232427
95% HPLC
1,5-DIMETHOXY-4,8-DINITRONAPHTHALENE
SZ20237674
95% HPLC
1,5-DIMETHYL (2S,4R)-2-AMINO-4-FLUOROPENTANEDIOATE HYDROCHLORIDE
SZ20207491
95%HPLC
1,5-DIMETHYL (2S,4S)-2-AMINO-4-FLUOROPENTANEDIOATE HYDROCHLORIDE
SZ20207488
95%HPLC
1,5-DIMETHYL 2-ISOCYANOPENTANEDIOATE
CAS:1179359-47-7
SZ20260335
95%
1,5-DIMETHYL 3-AMINOPENTANEDIOATE HYDROCHLORIDE
SZ20239538
95% HPLC
1,5-DIMETHYL-1H,6H,7H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-7-ONE
CAS:1354951-04-4
SZ20221111
98%HPLC
1,5-DIMETHYL-1H-IMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID
CAS:1196155-94-8
SZ20224858
95%
1,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-AMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:1147211-80-0
SZ20248737
95%HPLC
1,5-DIMETHYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-3-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:1714081-03-4
SZ20248858
95%HPLC
1,5-DIMETHYL-3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:2243322-62-3
SZ20203053
95%HPLC
1,5-DIMETHYL-3-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)PYRAZOL-4-AMINE:HYDROCHLORIDE
CAS:1431966-54-9
SZ20231632
95% HPLC
1,5-DIMETHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:926913-64-6
SZ20232616
95% HPLC
1,5-DIMETHYL-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRROLE-2-CARBONITRILE
CAS:863868-51-3
SZ20201388
95%HPLC
1,5-DIMETHYL-4-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE
CAS:1657004-86-8
SZ20204514
95%HPLC
1,5-DIMETHYL-4-[7-(TRIFLUOROMETHYL)-4H,5H,6H,7H-PY RAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-5-YL]-1H-PYRAZOLE
SZ20233017
95% HPLC
1,5-DIMETHYL-N-PHENYL-1H-PYRAZOL-3-AMINE
CAS:847453-90-1
SZ20251399
95%HPLC
1,5-DIMETHYLIMIDAZOLE-2-CARBALDEHYDE
CAS:955028-18-9
SZ20256636
95%HPLC
1,5-DIMETHYLPYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:31728-75-3
SZ20256904
95%HPLC
1,5-NAPHTHYRIDINE-2-CARBOXALDEHYDE
CAS:883864-92-4
SZ20223711
95%
1,5-NAPHTHYRIDINE-2-CARBOXALDEHYDE
CAS:883864-92-4
SZ20231771
95% HPLC
1,5-PENTANE DIAZIDE
CAS:17607-21-5
SZ20245090
95%HPLC
1,5-PENTANEBISPHOSPHONIC ACID
CAS:4672-25-7
SZ20262244
95%
1,5-TETRAMETHYLENE-1H-PYRAZOLE
CAS:19078-57-0
SZ20212011
98%HPLC
1,5LAMBDA6,2-OXATHIAZEPANE-5,5-DIONE HYDROCHLORIDE
CAS:2155856-53-2
SZ20217366
98%HPLC
1,6,13,18-TETRAOXACYCLOTETRACOSANE-7,12,19,24-TETRONE
CAS:78837-87-3
SZ20238498
95% HPLC
1,6,7,12-TETRACHLOROPERYLENE TETRACARBOXYLIC ACID DIANHYDRIDE
CAS:156028-26-1
SZ20249835
95%HPLC
1,6,8-TRIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
CAS:1247906-62-2
SZ20208078
95%HPLC
1,6-ANHYDRO-BETA-D-GLUCOPYRANOSE
CAS:498-07-7
SZ20269400
95%
1,6-BIS(3-PYRIDYL)HEXANE
CAS:94801-54-4
SZ20214212
98%HPLC
1,6-DIBROMO-2-HYDROXYNAPHTHALENE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:1779-10-8
SZ20265453
95%HPLC
1,6-DIBROMO-2-NAPHTHOL
CAS:16239-18-2
SZ20209637
95%HPLC
1,6-DICHLOROHEXAN-2-ONE
SZ20250567
95%HPLC
1,6-DICHLOROISOQUINOLIN-4-AMINE
CAS:1784977-21-4
SZ20235299
95% HPLC
1,6-DICHLOROPERFLUOROHEXANE
CAS:355-40-8
SZ20266126
95% HPLC
1,6-DIHYDRO-6-METHYL-7H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-7-ONE
CAS:116212-46-5
SZ20212861
98%HPLC
1,6-DIHYDRO-7H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDIN-7-ONE
CAS:76006-09-2
SZ20216621
98%HPLC
1,6-DIIODO-3,3,4,4-TETRAFLUOROHEXANE
CAS:2163-06-6
SZ20248658
95% HPLC
1,6-DIMETHOXYNAPHTHALENE
CAS:3900-49-0
SZ20255215
95%HPLC
1,6-DIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
CAS:41565-92-8
SZ20236637
95% HPLC
1,6-DIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE HYDROCHLORIDE
SZ20238903
95% HPLC
1,6-DIMETHYL-1H,4H,7H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-4-ONE
CAS:73810-84-1
SZ20214135
98%HPLC
1,6-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-4-OL
CAS:17902-26-0
SZ20214920
98%HPLC
1,6-DIMETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDROPYRIDINE-3-CARBONITRILE
CAS:1015599-22-0
SZ20215309
98%HPLC
1,6-DIMETHYL-4-KETO-TETRAHYDRONAPHTHALENE
CAS:28449-86-7
SZ20241719
95% HPLC
1,6-DIMETHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOR OLAN-2-YL)-1,2-DIHYDROPYRIDIN-2-ONE
CAS:2001079-59-8
SZ20251657
95%HPLC
1,6-DIMETHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-INDAZOLE
CAS:1463055-05-1
SZ20203388
95%HPLC
1,6-HEPTADIENE, 4-BROMO-
CAS:58794-16-4
SZ20262827
95%
1,6-HEXANE-BIS-[3-(2-PYRIDYLDITHIO)PROPIONAMIDE]
SZ20220394
98%HPLC
1,6-HEXANEBISPHOSPHONIC ACID
CAS:4721-22-6
SZ20247294
95%HPLC
1,6-HEXANEBISPHOSPHONIC ACID
CAS:4721-22-6
SZ20263669
95%
1,6-HEXANEDIOL, 3-METHYL-, (R)- (9CI)
CAS:130375-96-1
SZ20259819
95%
1,6-NAPHTHYRIDIN-5(6H)-ONE,7,8-DIHYDRO-(9CI)
CAS:155058-02-9
SZ20223967
95%
1,6-NAPHTHYRIDINE, 2-CHLORO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-
CAS:210539-05-2
SZ20225670
95%
1,6-NAPHTHYRIDINE-5-CARBALDEHYDE
CAS:1782796-65-9
SZ20268204
95%
1,6-NAPHTHYRIDINE-7-CARBOXYLIC ACID
CAS:1308339-16-3
SZ20229211
95%
1,6-NAPHTHYRIDINE-8-CARBOXYLIC ACID
CAS:362606-19-7
SZ20262651
95%
1,7,7-TRIFLUORO-3-AZABICYCLO[4.1.0]HEPTANE HYDROCHLORIDE
CAS:2639423-25-7
SZ20231376
95%
1,7,7-TRIMETHYL-N-(PROP-2-EN-1-YL)BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-AMINE
CAS:1251267-97-6
SZ20268206
95%
1,7,7-TRIMETHYL-N-PROPYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-AMINE
CAS:92030-52-9
SZ20268627
95%
1,7,8-TRIAZABICYCLO[4.3.0]NONA-2,4,6,8-TETRAENE
CAS:274-80-6
SZ20212989
98%HPLC
1,7,9-TRIAZABICYCLO[4.3.0]NONA-2,4,6,8-TETRAENE
CAS:274-85-1
SZ20212808
98%HPLC
1,7-BIS-BOC-1,4,7-TRIAZAHEPTANE
CAS:117499-16-8
SZ20245847
95%HPLC
1,7-DIALLYL-1,4,7-TRIAZAHEPTAN TRIHYDROCHLORIDE
CAS:6066-32-6
SZ20230155
95%
1,7-DIALLYL-1,4,7-TRIAZAHEPTANE 3HCL
CAS:13806-20-7
SZ20230227
95%
1,7-DICHLORO-4-METHOXY-ISOQUINOLINE
CAS:630423-36-8
95%HPLC
SZ20201850
20mg/50mg/100mg/1g
1,7-DICHLOROHEPTAN-2-ONE
SZ20241351
95% HPLC
1,7-DIMETHYL 4-ACETYLHEPTANEDIOATE
CAS:13984-54-8
SZ20252726
95%HPLC
1,7-DIMETHYL-1H,3H,4H,7H-2LAMBDA6-PYRAZOLO[3,4-C][1,2]THIAZINE-2,2,4-TRIONE
CAS:203123-26-6
SZ20218824
98%HPLC
1,7-DIMETHYL-1H-INDAZOLE-5-BORONIC ACID
CAS:1310383-75-5
SZ20237800
95% HPLC
1,7-DIMETHYL-1H-INDAZOLE-5-BORONIC ACID
CAS:1310383-75-5
SZ20249222
95%HPLC
1,7-NAPHTHYRIDIN-4-AMINE(9CI)
CAS:58680-41-4
SZ20261588
95%
1,7-NAPHTHYRIDIN-4-OL, 5,6,7,8-TETRAHYDRO-
CAS:1260663-31-7
SZ20225208
95%
1,7-NAPHTHYRIDIN-8(7H)-ONE, 3-BROMO-
CAS:1375301-90-8
SZ20226140
95%
1,7-NAPHTHYRIDIN-8-AMINE
CAS:17965-82-1
SZ20249784
95%HPLC
1,7-NAPHTHYRIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
CAS:1019115-06-0
SZ20268568
95%
1,7-NAPHTHYRIDINE-7(6H)-CARBOXYLIC ACID, 2-BROMO-5,8-DIHYDRO-, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
CAS:1393540-66-3
SZ20226088
95%
1,7-PHENANTHROLINE
CAS:230-46-6
SZ20236599
95% HPLC
1,8,12-TRIAZATRICYCLO[7.3.0.0,2,6]DODECA-2(6),7,9,11- TETRAEN-7-OL
CAS:1564806-07-0
SZ20242102
95% HPLC
1,8,8-TRIMETHYL-3-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE HYDROCHLORIDE
CAS:21885-14-3
SZ20267784
95%
1,8-BIS(2-PYRIDYL)-3,6-DITHIAOCTANE
CAS:64691-70-9
SZ20211641
98%HPLC
1,8-BIS(METHYLAMINO)-3,6-DIOXAOCTANE
CAS:22366-98-9
95%HPLC
SZ20200186
20mg/50mg/100mg/1g
1,8-BIS(METHYLAMINO)-3,6-DIOXAOCTANE, 98
CAS:22366-98-9
SZ20230710
95%
1,8-BIS(METHYLSULFANYL)OCTANE
CAS:20295-48-1
SZ20230422
95%
1,8-BIS-MALEIMIDOTRIETHYLENEGLYCOL
CAS:115597-84-7
SZ20220860
98%HPLC
1,8-DIAZA-SPIRO[4.5]DECANE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
CAS:885279-92-5
SZ20221726
95%
1,8-DIAZASPIRO[4.5]DECANE-8-CARBOXYLIC ACID,3-HYDROXY-1-(PHENYLMETHYL)-,1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
CAS:1357353-34-4
SZ20268487
95%
1,8-DIBROMONAPHTALENE
CAS:17135-74-9
SZ20267664
95%
1,8-DICHLOROISOQUINOLINE
CAS:848841-64-5
SZ20255962
95%HPLC
1,8-DIHYDROXYNAPHTHALENE
CAS:569-42-6
SZ20268163
95%
1,8-DIHYDROXYNAPHTHYLENE-3,6-DISULFONIC ACID
CAS:148-25-4
SZ20265442
95%HPLC
1,8-DIIODOPERFLUOROOCTANE
CAS:335-70-6
SZ20266842
95% HPLC
1,8-DIMETHYL-9H-CARBAZOLE
95%HPLC
SZ20209260
1g/5g
1,8-DINITROANTHRAQUINONE
CAS:129-39-5
SZ20264574
95%HPLC
1,8-DIOXASPIRO[4.5]DEC-3-ENE
SZ20237060
95% HPLC
1,8-NAPHTHYRIDIN-2(8H)-ONE
CAS:15936-09-1
SZ20229930
95%
1,8-NAPHTHYRIDIN-2-AMINE
CAS:15992-83-3
SZ20231179
95%
1,8-NAPHTHYRIDINE, 2-CHLORO-5-METHOXY-
CAS:1781605-96-6
SZ20261303
95%
1,8-NAPHTHYRIDINE-2-CARBALDEHYDE
CAS:64379-45-9
95%HPLC
SZ20200481
20mg/50mg/100mg/1g
1,8-NAPHTHYRIDINE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:104866-53-7
SZ20224332
95%
1,8-OCTANEDIOL
CAS:629-41-4
SZ20265168
95% HPLC
1,9,12-TRIOXA-3-AZADISPIRO[4.2.4.2]TETRADECAN-2-ONE(9CI)
CAS:189333-88-8
SZ20242371
95% HPLC
1,9-BIS-BOC-1,5,9-TRIAZANONANE
CAS:82409-02-7
SZ20229988
95%
1,9-DIAZASPIRO[5.5]UNDECAN-2-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:1171417-47-2
SZ20268292
95%
1,9-DIHYDRO-2-AMINO-9-(4-HYDROXY-3-(HYDROXYMETHYL)BUTYL)-6H-PURIN-6-ON E MONOSODIUM SALT
CAS:97845-62-0
SZ20248061
95%HPLC
1,9-DIMETHYL-1,4,9-TRIAZASPIRO[5.5]UNDECANE TRIHYDROCHLORIDE
CAS:1390654-87-1
SZ20262196
95%
1,9-DIOXASPIRO[5.5]UNDECANE-2-CARBOXYLIC ACID
CAS:1862642-53-2
SZ20254648
95%HPLC
1,9-NONANEDIOL DIMETHACRYLATE
CAS:65833-30-9
SZ20217204
98%HPLC
1-((1S,4S)-4-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)CYCLOHEXYL)-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:1257997-17-3
SZ20268067
95%
1-((2,3-DIHYDROBENZOFURAN-5-YL)METHYL)AZETIDIN-3-OL
CAS:2031261-18-2
SZ20268646
95%
1-((2-(TRIMETHYLSILYL)ETHOXY)METHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDIN-2(3H)-ONE
CAS:879132-48-6
SZ20211701
98%HPLC
1-((2-(TRIMETHYLSILYL)ETHOXY)METHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE
CAS:879132-46-4
SZ20215221
98%HPLC
1-((2-HYDROXYETHOXY)METHYL)-6-(PHENYLTHIO)THYMINE
CAS:123027-56-5
SZ20210246
95%HPLC
1-((2R,3R,4R,5R)-5-((BIS(4-METHOXYPHENYL)(PHENYL)METHOXY)METHYL)-4-HYDROXY-3-METHOXYTETRAHYDROFURAN-2-YL)-5-METHYLPYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
CAS:153631-19-7
SZ20230561
95%
1-((3-BROMOPROPYL)SULFONYL)-4-METHYLBENZENE
CAS:5755-77-1
SZ20268054
95%
1-((4-BROMOPHENYL)SULFONYL)-1H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDINE
CAS:1609172-16-8
SZ20268224
95%
1-((4-CHLORO-5,5-DIMETHYL-3,4,5,6-TETRAHYDRO-[1,1-BIPHENYL]-2-YL)METHYL)PIPERAZINE
CAS:1228780-72-0
SZ20241813
95% HPLC
1-((4-CHLORO-5,5-DIMETHYL-3,4,5,6-TETRAHYDRO-[1,1-BIPHENYL]-2-YL)METHYL)PIPERAZINE
CAS:1228780-72-0
SZ20268066
95%
1-((5-BROMO-3-METHYLPENTYL)OXY)OCTANE
CAS:1490114-92-5
SZ20269237
95%
1-((6AR,8R,9AR)-2,2,4,4-TETRAISOPROPYL-9-OXOTETRAHYDRO-6H-FURO[3,2-F ][1,3,5,2,4]TRIOXADISILOCIN-8-YL)PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
CAS:84828-97-7
SZ20231115
95%
1-((E)-BUT-2-EN-2-YL)-4-CHLORO-2-(METHYLSULFONYL)BENZENE
CAS:1956426-68-8
SZ20268063
95%
1-((S)-3-AMINO-PYRROLIDIN-1-YL)-ETHANONE
CAS:1013921-14-6
SZ20268412
95%
1-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)-2,3-DIHYDRO-1H-INDENE-5-CARBOXYLIC ACID
CAS:1365158-55-9
SZ20235497
95% HPLC
1-([1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIDIN-6-YL)-2-(6-METHYLPYRIDIN-2-YL)ETHANE-1,2-DIONE
CAS:356560-84-4
SZ20216177
98%HPLC
1-({[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}AMINO)-2,3 -DIHYDRO-1H-INDENE-5-CARBOXYLIC ACID
SZ20234682
95% HPLC
1-({[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}AMINO)-2,3 -DIHYDRO-1H-INDENE-4-CARBOXYLIC ACID
SZ20233924
95% HPLC
1-({[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}AMINO)-2- METHYLCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1342631-07-5
SZ20252389
95%HPLC
1-({[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}AMINO)-4,4 -DIMETHYLCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1692570-92-5
SZ20252426
95%HPLC
1-({[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}METHYL)-2-OXABICYCLO[3.1.1]HEPTANE-4-CARBOXYLIC ACID
SZ20261894
95%
1-({[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO}METHYL)-3-(TRIFLU OROMETHYL)-2-OXABICYCLO[2.1.1]HEXANE-4-CARBOXYLI C ACID
SZ20239563
95% HPLC
1-({[4-(PROPAN-2-YL)PHENYL]METHYL}AMINO)PROPAN-2-OL HYDROCHLORIDE
CAS:1049680-93-4
SZ20226780
95%
1-({1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-5-YL}SULFANYL)-N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
CAS:1235439-63-0
SZ20213466
98%HPLC
1-({1,3-DIMETHYL-2,4-DIOXO-1H,2H,3H,4H-PYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-6-YL}SULFANYL)-N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
CAS:1235441-05-0
SZ20216073
98%HPLC
1-({1,4-DIOXASPIRO[4.5]DECAN-8-YL}AMINO)PROPAN-2-OL
CAS:1154990-72-3
SZ20268211
95%
1-({1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-YL}AMINO)PROPAN-2-OL
CAS:1250722-08-7
SZ20268207
95%
1-({1-[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]PIPERIDIN-4-YL}METHYL)- 2-OXO-1,2-DIHYDROPYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
SZ20250651
95%HPLC
1-({1-[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]PYRROLIDIN-3-YL}METHYL) -2-OXO-1,2-DIHYDROPYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
SZ20265286
95%HPLC
1-({BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-YL}AMINO)PROPAN-2-OL
CAS:1247811-15-9
SZ20267425
95%
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-1-ETHYNYLCYCLOPROPANE
CAS:2228653-25-4
SZ20264623
95%HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-2,3-DIFLUOROBENZENE
CAS:1138445-08-5
SZ20256938
95%HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-2-FLUOROBENZENE
CAS:1138445-14-3
SZ20265481
95% HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-3-FLUOROBENZENE
CAS:1138445-15-4
SZ20256550
95%HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-3-IODOBICYCLO[1.1.1]PENTANE
SZ20237464
95% HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-3-NITROBENZENE
CAS:40788-04-3
SZ20251883
95%HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-3-NITROBENZENE
CAS:40788-04-3
SZ20248707
95% HPLC
1-(1,1-DIFLUOROETHYL)-4-FLUOROBENZENE
CAS:55805-03-3
SZ20257361
95%HPLC
1-(1,1-DIMETHYL-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-YL)MET HANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20238706
95% HPLC
1-(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)-3-(4-METHYLPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-AMINE
CAS:1152680-68-6
SZ20267719
95%
1-(1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALEN-1-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20204580
1g/5g
1-(1,2,3,5,8,8A-HEXAHYDROINDOLIZIN-8A-YL)METHANA MINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20229282
95%
1-(1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN-4-YL)-2,3-DIHYDRO-1H-1, 3-BENZODIAZOL-2-ONE
CAS:2147-83-3
SZ20252272
95%HPLC
1-(1,2-BENZOXAZOL-5-YL)PROPAN-2-YL](METHYL)AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2624125-96-6
SZ20261424
95%
1-(1,2-DIPHENYLPROPAN-2-YL)-3-{[6-(MORPHOLIN-4-YL) PYRIDIN-2-YL]METHYL}UREA
SZ20238835
95% HPLC
1-(1,2-OXAZOL-3-YLMETHANESULFONYL)PIPERAZINE
CAS:1354952-73-0
SZ20206590
95%HPLC
1-(1,2-OXAZOL-3-YLMETHYL)PIPERAZINE
CAS:885952-54-5
SZ20210481
95%HPLC
1-(1,2-OXAZOL-5-YL)PROPAN-2-OL
CAS:141207-08-1
SZ20206591
95%HPLC
1-(1,3,4-OXADIAZOL-2-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20203779
1g/5g
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AZETIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:2173992-01-1
SZ20267775
95%
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AZETIDIN-3-OL
CAS:1343157-29-8
SZ20262959
95%
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AZETIDINE-3-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
CAS:1343942-63-1
SZ20252489
95%HPLC
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:67869-69-6
SZ20231338
95%
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)PIPERIDIN-4-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20260351
95%
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)PIPERIDIN-4-OL
CAS:1344117-51-6
SZ20251974
95%HPLC
1-(1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
SZ20261373
95%
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1H-TETRAAZOL-5-YL 3-FLUOROBENZYL SULFIDE
CAS:353501-91-4
SZ20236487
95% HPLC
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-4,4,4-TRIFLUOROBUTANE-1,3-DIONE
CAS:306935-39-7
SZ20267867
95%
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
CAS:862574-89-8
SZ20270087
95%
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)-3-BENZYL-4-HYDROXY-2(1H)-PYRIDINONE
CAS:478247-79-9
SZ20215750
98%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-BROMO-1-ETHANONE
CAS:54223-20-0
SZ20248051
95%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-3,5-DIPHENYLPENTANE-1,5-DIONE
CAS:76115-66-7
SZ20220255
98%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)PIPERIDIN-4-YL]METHANOL
CAS:137309-95-6
SZ20220663
98%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLMETHYL)-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE
CAS:156272-74-1
SZ20217894
98%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-2-INDANOL
CAS:477887-01-7
SZ20217363
98%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-5-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:933725-07-6
SZ20252105
95%HPLC
1-(1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1006875-97-3
SZ20267477
95%
1-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)ETHANOL
CAS:61533-67-3
SZ20210961
95%HPLC
1-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20203814
1g/5g
1-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)PIPERIDIN-4-ONE
CAS:1035840-42-6
SZ20204329
95%HPLC
1-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)PYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
SZ20268133
95%
1-(1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-YL)-2-(PYRIDIN-4-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:1488005-91-9
SZ20215341
98%HPLC
1-(1,3-DIOXAINDAN-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20237559
95% HPLC
1-(1,3-DIOXAINDAN-5-YL)-3,3-DIFLUORO-4-PHENYLAZETID IN-2-ONE
CAS:326026-06-6
SZ20255682
95%HPLC
1-(1,3-DIOXAINDANE-5-CARBONYL)AZEPANE
CAS:154235-79-7
SZ20238160
95% HPLC
1-(1,3-OXAZINAN-3-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:1798110-02-7
SZ20240655
95% HPLC
1-(1,3-OXAZOL-2-YL)BICYCLO[2.1.1]HEXANE-5-CARBOXYL IC ACID
SZ20236284
95% HPLC
1-(1,3-OXAZOL-2-YL)CYCLOBUTAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2680537-36-2
SZ20254168
95%HPLC
1-(1,3-OXAZOL-2-YL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2648946-07-8
SZ20260948
95%
1-(1,3-OXAZOL-2-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1211536-42-3
SZ20254640
95%HPLC
1-(1,3-OXAZOL-2-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20208727
95%HPLC
1-(1,3-OXAZOL-4-YL)ETHANONE
95%HPLC
SZ20205538
1g/5g
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)-1,4-DIAZEPANE
CAS:868065-15-0
SZ20217508
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)-1H-PYRROLE-2-CARBONITRILE
CAS:439108-81-3
SZ20216744
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)BUTAN-1-OL
CAS:89775-32-6
SZ20217414
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)BUTANE-1,3-DIONE
CAS:1423028-06-1
SZ20220598
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)CYCLOBUTAN-1-OL
CAS:362718-83-0
SZ20251710
95%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1414958-21-6
SZ20252403
95%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)ETHANAMINE(SALTDATA: 2HCL)
CAS:432047-36-4
SZ20250829
95%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20228771
95%
1-(1,3-THIAZOL-2-YL)PIPERIDINE
CAS:4175-70-6
SZ20219846
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-4-YL)ETHAN-1-OL
CAS:41040-89-5
SZ20219180
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-4-YL)ETHANE-1,2-DIOL
CAS:1598034-97-9
SZ20218194
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-4-YL)ETHANE-1,2-DIOL HYDROCHLORIDE
CAS:2171943-00-1
SZ20221236
98%HPLC
1-(1,3-THIAZOL-5-YL)BUT-2-YN-1-OL
CAS:1851672-90-6
SZ20263563
95%
1-(1,3-THIAZOL-5-YL)BUT-2-YN-1-ONE
CAS:2648948-23-4
SZ20264494
95%
1-(1,3-THIAZOL-5-YL)ETHAN-1-AMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:2137783-24-3
SZ20236340
95% HPLC
1-(1,3-THIAZOLIDINE-4-CARBONYL)PIPERIDINE
CAS:1103920-61-1
SZ20219111
98%HPLC
1-(1,4-DIAZEPAN-1-YL)-2-(PYRIDIN-2-YL)ETHAN-1-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:1211755-83-7
SZ20214085
98%HPLC
1-(1,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-5-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20234634
95% HPLC
1-(1,5,2-DIOXAZEPAN-2-YL)ETHAN-1-ONE
SZ20242661
95% HPLC
1-(1,8A-DIHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-7-YL)ETHANONE
SZ20267651
95%
1-(1,8A-DIHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-8-YL)ETHANONE
SZ20267776
95%
1-(1-(3,3-DIMETHYLBUTANOYL)PIPERIDIN-4-YL)-3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
CAS:1020266-54-9
SZ20229155
95%
1-(1-(5-FLUORONICOTINOYL)PIPERIDIN-4-YL)-3-(4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL)UREA
CAS:1191908-83-4
SZ20226592
95%
1-(1-(6-METHOXYNICOTINOYL)PIPERIDIN-4-YL)-3-(4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL)UREA
CAS:1191908-85-6
SZ20228137
95%
1-(1-(PHENYLSULFONYL)-1H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)ETHANONE(WXC04763)
CAS:1679330-17-6
SZ20213303
98%HPLC
1-(1-(PYRIDIN-2-YL)ETHYL)PIPERAZINE HYDROCHLORIDE, 98+% C11H18CLN3, MW: 227.73
CAS:1185318-11-9
SZ20259661
95%
1-(1-(PYRIDIN-3-YL)ETHYL)HYDRAZINE
CAS:1016681-07-4
SZ20218936
98%HPLC
1-(1-(PYRIDIN-4-YL)ETHYL)HYDRAZINE
CAS:57037-80-6
SZ20213522
98%HPLC
1-(1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)AZETIDIN-3-YL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:1785380-40-6
SZ20267209
95%
1-(1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)PIPERIDIN-4-YL)-4-ETHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:125541-19-7
SZ20208478
95%HPLC
1-(1-(TERT-BUTYLSULFONYL)PIPERIDIN-4-YL)-3-(4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL)UREA
CAS:1056677-83-8
SZ20227118
95%
1-(1-(TERT-BUTYLSULFONYL)PIPERIDIN-4-YL)-3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
CAS:1020266-60-7
SZ20228653
95%
1-(1-{[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}AZETIDIN3-YL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
SZ20240053
95% HPLC
1-(1-{[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}PIPERIDIN -3-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
SZ20236803
95% HPLC
1-(1-{[(9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY]CARBONYL}PIPERIDIN -4-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
SZ20238740
95% HPLC
1-(1-{5-FLUORO-2H,3H-FURO[2,3-B]PYRIDIN-6-YL}ETHYL)-4-(5-METHYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL)PIPERIDINE
SZ20255493
95%HPLC
1-(1-ACETYL-4-PIPERIDINYL)-2-BROMOETHANONE
CAS:162368-02-7
SZ20262211
95%
1-(1-ADAMANTYL)-2-AMINOETHANOL HYDROCHLORIDE
CAS:76066-33-6
SZ20260235
95%
1-(1-ADAMANTYL)PROPAN-1-OL
CAS:18341-84-9
SZ20267221
95%
1-(1-BENZOFURAN-7-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20206109
95%HPLC
1-(1-BENZOTHIOPHEN-2-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLI C ACID
CAS:2135331-47-2
SZ20240042
95% HPLC
1-(1-BENZOTHIOPHEN-4-YL)-4-NITROSOPIPERAZINE
CAS:2639426-95-0
SZ20251793
95%HPLC
1-(1-BENZOTHIOPHEN-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20231986
95% HPLC
1-(1-BENZOTHIOPHEN-4-YL)PIPERAZINE HYDROCHLORIDE
CAS:913614-18-3
SZ20267615
95%
1-(1-BENZOTHIOPHEN-5-YL)-2-(METHYLAMINO)PROPAN-1-ONE HYDROCHLORIDE
SZ20251067
95%HPLC
1-(1-BENZYL-1H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL)ETHAN-1-OL
CAS:943432-02-8
SZ20261666
95%
1-(1-BENZYL-1H-PYRAZOL-3-YL)ETHAN-1-ONE
SZ20233848
95% HPLC
1-(1-BENZYL-1H-PYRAZOL-5-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:1367941-69-2
SZ20234853
95% HPLC
1-(1-BENZYL-1H-PYRAZOL-5-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20234862
95% HPLC
1-(1-BENZYLPIPERIDIN-3-YL)-2,2,2-TRIFLUORO-ETHANONE
CAS:1182349-49-0
SZ20268007
95%
1-(1-BENZYLTRIAZOL-4-YL)-N,N-BIS(1-BENZYLTRIAZOL-4-YL)METHYLMETHANAMINE
CAS:510758-28-8
SZ20256731
95%HPLC
1-(1-BOC-3-AZETIDINYL)-4-ETHYNYLPYRAZOLE
CAS:2098140-87-3
SZ20264265
95%
1-(1-BOC-4-PIPERIDYL)-3-METHYLPYRAZOLE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER
CAS:1092563-68-2
SZ20202940
95%HPLC
1-(1-BOC-AZETIDIN-3-YL)PYRROLIDINE
CAS:1019008-21-9
SZ20248611
95% HPLC
1-(1-BROMO-2-FLUOROPHENYL)-N,N-DIMETHYLMETHANAMINE
CAS:1809161-54-3
SZ20267758
95%
1-(1-BROMOCYCLOPROPYL)-2-CHLOROETHAN-1-ONE
SZ20253112
95%HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2,3,4-TRICHLOROBENZENE
SZ20235072
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2,3-DICHLOROBENZENE
CAS:1699610-77-9
SZ20266327
95%HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2,3-DIFLUOROBENZENE
CAS:1694857-76-5
SZ20250590
95%HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2,4-DICHLORO-3-METHYLBENZENE
CAS:2648962-42-7
SZ20263522
95%
1-(1-BROMOETHYL)-2,4-DICHLORO-5-FLUOROBENZENE
SZ20236839
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2,4-DIMETHYLBENZENE
CAS:20871-92-5
SZ20208569
95%HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2-(TRIFLUOROMETHOXY)BENZENE
SZ20233742
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-2-FLUOROBENZENE
CAS:405931-46-6
SZ20268381
95%
1-(1-BROMOETHYL)-3,5-DICHLORO-2-FLUOROBENZENE
SZ20238776
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-3,5-DIFLUOROBENZENE
SZ20233317
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-3-(TRIFLUOROMETHOXY)BENZENE
CAS:2091511-83-8
SZ20231575
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-3-IODOBENZENE
SZ20236838
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-4-(2-METHYLPROPYL)BENZENE
CAS:59771-01-6
SZ20235069
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-4-ETHYLBENZENE
SZ20240945
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-4-FLUORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE
CAS:1824272-40-3
SZ20253129
95%HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-4-FLUORO-2-METHYLBENZENE
CAS:1824026-13-2
SZ20239605
95% HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-4-IODOBENZENE
CAS:68120-55-8
SZ20253100
95%HPLC
1-(1-BROMOETHYL)-4-PROPYLBENZENE
SZ20234392
95% HPLC
1-(1-CHLORO-2,2-DIFLUOROCYCLOPROPYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20238030
95% HPLC
1-(1-CHLORO-2-FLUOROETHYL)-3-FLUOROBENZENE
CAS:1378824-57-7
SZ20248977
95%HPLC
1-(1-CHLOROCYCLOHEXYL)ETHAN-1-ONE
SZ20236325
95% HPLC
1-(1-CHLOROCYCLOPENTYL)ETHAN-1-ONE
SZ20233320
95% HPLC
1-(1-CHLOROCYCLOPROPYL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20241654
95% HPLC
1-(1-CHLOROCYCLOPROPYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20253421
95%HPLC
1-(1-CHLOROETHYL)-2-NITROBENZENE
SZ20234435
95% HPLC
1-(1-CHLOROETHYL)-4-METHYLBENZENE
CAS:2362-36-9
SZ20234137
95% HPLC
1-(1-CYCLOPENTYL-1H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL)METHANAMIN E DIHYDROCHLORIDE
SZ20233680
95% HPLC
1-(1-CYCLOPROPYL-1H-1,3-BENZODIAZOL-2-YL)METHANA MINE HYDROCHLORIDE
SZ20265780
95%HPLC
1-(1-CYCLOPROPYL-1H-1,3-BENZODIAZOL-2-YL)METHANA MINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20233873
95% HPLC
1-(1-CYCLOPROPYL-1H-PYRAZOL-3-YL)METHANAMINE
CAS:1823941-17-8
SZ20254180
95%HPLC
1-(1-CYCLOPROPYLAZETIDIN-3-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:1782597-21-0
SZ20252101
95%HPLC
1-(1-CYCLOPROPYLCYCLOPENT-3-EN-1-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20232325
95% HPLC
1-(1-CYCLOPROPYLETHYL)-4-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-6-YL 4-METHYLBENZENE-1-SULFONATE
CAS:929975-64-4
SZ20216107
98%HPLC
1-(1-CYCLOPROPYLPROP-2-YN-1-YL)PIPERAZINE, TRIFLUOROACETIC ACID
CAS:2648947-33-3
SZ20264473
95%
1-(1-CYCLOPROPYLPROP-2-YN-1-YL)PYRROLIDINE
SZ20253387
95%HPLC
1-(1-CYCLOPROPYLPYRROLIDIN-2-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20209991
95%HPLC
1-(1-ETHOXY-4,4-DIFLUOROCYCLOHEXYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20250617
95%HPLC
1-(1-ETHOXYETHYL)-1H-PYRAZOLE
CAS:28791-95-9
SZ20231618
95% HPLC
1-(1-ETHOXYETHYL)-4-(4,4,5,5- TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)- 1H-PYRAZOLE
CAS:1029716-44-6
S202000116
98%HPLC
1-(1-ETHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)ETHANOL
CAS:1341962-52-4
SZ20240470
95% HPLC
1-(1-ETHYL-1H-IMIDAZOL-5-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:1255717-13-5
SZ20234805
95% HPLC
1-(1-ETHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:74402-54-3
SZ20252186
95%HPLC
1-(1-ETHYL-3-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANAMINE(SALTDATA: 2HCL)
CAS:848436-19-1
SZ20249765
95%HPLC
1-(1-ETHYLCYCLOPROPYL)ETHAN-1-ONE
CAS:16278-12-9
SZ20252738
95%HPLC
1-(1-ETHYNYLCYCLOBUTYL)PIPERAZINE, TRIFLUOROACETIC ACID
SZ20254328
95%HPLC
1-(1-ETHYNYLCYCLOPROPYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE
SZ20210556
95%HPLC
1-(1-ETHYNYLCYCLOPROPYL)-1H-PYRAZOLE
SZ20240124
95% HPLC
1-(1-HYDROXY-4-OXOCYCLOHEXYL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
SZ20253650
95%HPLC
1-(1-HYDROXY-4-PHENYLBUTAN-2-YL)-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE
SZ20255495
95%HPLC
1-(1-ISONICOTINOYLPIPERIDIN-4-YL)-3-(4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL)UREA
CAS:1191908-84-5
SZ20231252
95%
1-(1-ISOPROPYL-1H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)ETHANONE
CAS:1221153-84-9
SZ20219038
98%HPLC
1-(1-METHOXYPROPAN-2-YL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:1258640-14-0
SZ20268499
95%
1-(1-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLIN-4-YL)METHA NAMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:2613382-29-7
SZ20227206
95%
1-(1-METHYL-1H-[1,2,4]TRIAZOL-3-YL)-PIPERAZINE HYDROCHLORIDE
CAS:1256352-96-1
SZ20267564
95%
1-(1-METHYL-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-5-YL)METHANAMI NE HYDROCHLORIDE
SZ20236933
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOL-5-YL)METHANAMINE
CAS:944901-24-0
SZ20221949
95%
1-(1-METHYL-1H-BENZO[D]IMIDAZOL-2-YL)CYCLOPROPANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1951442-02-6
SZ20268068
95%
1-(1-METHYL-1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL)-PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:947015-83-0
SZ20268546
95%
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)AZETIDIN-3-OL HYDROCHLORIDE
SZ20242977
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)BUTAN-2-ONE
CAS:1342101-87-4
SZ20234586
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20210605
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)PENTAN-2-ONE
SZ20236819
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)PIPERIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20264343
95%
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)PYRROLIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20210698
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)PYRROLIDIN-3-OL HYDROCHLORIDE
CAS:2624137-73-9
SZ20262492
95%
1-(1-METHYL-1H-INDAZOL-5-YL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20250070
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDAZOL-5-YL)ETHAN-1-ONE
SZ20235459
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDAZOL-6-YL)ETHANONE
CAS:1159511-25-7
SZ20267557
95%
1-(1-METHYL-1H-INDOL-2-YL)ETHAN-1-AMINE
CAS:147724-90-1
SZ20253850
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDOL-2-YL)ETHANE-1,2-DIOL
CAS:52098-29-0
SZ20237236
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDOL-2-YL)METHANAMINE
CAS:55556-57-5
SZ20253848
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDOL-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20249520
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDOL-4-YL)METHYLAMINE 97
CAS:864264-02-8
SZ20249942
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-INDOL-5-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20235216
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL)CYCLOPROPAN-1-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20235219
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20250066
95%HPLC
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-OXOPYRROLIDINE-3-CA RBOXYLIC ACID
CAS:1528717-87-4
SZ20233380
95% HPLC
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-ETHANONE
CAS:37687-18-6
SZ20267829
95%
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANAMINE
CAS:911788-33-5
SZ20268673
95%
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1396762-20-1
SZ20268064
95%
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANOL
CAS:40534-33-6
SZ20267551
95%
1-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-5-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBAL DEHYDE
CAS:2229293-38-1
SZ20209419
95%HPLC
1-(1-METHYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRROL-3-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:1416821-59-4
SZ20257136
95%HPLC
1-(1-METHYL-4-NITRO-1H-PYRAZOL-3-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20242690
95% HPLC
1-(1-METHYLAZETIDIN-3-YL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:2095410-68-5
SZ20268129
95%
1-(1-METHYLCYCLOHEXYL)THIOUREA
CAS:1192067-14-3
SZ20240467
95% HPLC
1-(1-METHYLCYCLOPROPYL)-3-PHENYLPROPANE-1,3-DION E
CAS:1536258-76-0
SZ20234407
95% HPLC
1-(1-METHYLETHYL)AZETIDIN-3-OL
CAS:13156-06-4
SZ20267370
95%
1-(1-METHYLISOQUINOLIN-6-YL)METHANAMINE
SZ20206763
95%HPLC
1-(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)-1H-PYRAZOL-4-AMINE
CAS:1201935-36-5
SZ20268415
95%
1-(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)-3-(3-PHENYL-1,2,4-THIADIA ZOL-5-YL)UREA
CAS:1795185-65-7
SZ20253755
95%HPLC
1-(1-NAPHTHYL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
CAS:124276-38-6
SZ20267959
95%
1-(1-NICOTINOYLPIPERIDIN-4-YL)-3-(3-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL)UREA
CAS:1191908-86-7
SZ20230224
95%
1-(1-OXIDO-3-PYRIDINYL)-ETHANONE
SZ20216828
98%HPLC
1-(1-OXOPROPYL)-(4S)-4-CYCLOHEXYL-L-PROLINE
CAS:1421283-57-9
SZ20205820
95%HPLC
1-(1-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20203738
1g/5g
1-(1-PHENYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)PIPERAZINE
CAS:198209-96-0
SZ20267675
95%
1-(1-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20238205
95% HPLC
1-(1-PIVALOYLPIPERIDIN-4-YL)-3-(4-TRIFLUOROMETHOXYPHENYL)UREA
CAS:1056675-21-8
SZ20229157
95%
1-(1-PROPYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20211315
95%HPLC
1-(1-PROPYL-1H-IMIDAZOL-5-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20211322
95%HPLC
1-(1-PROPYLPYRAZOL-4-YL)ETHANAMINE:DIHYDROCHLORIDE
CAS:1432027-55-8
SZ20265602
95%HPLC
1-(1-PYRIDIN-2-YL-ETHYL)-PIPERIDIN-3-OL
CAS:1289385-52-9
SZ20213051
98%HPLC
1-(1-PYRIDIN-4-YL-ETHYL)-PIPERAZINE 3 HCL
CAS:521914-40-9
SZ20215843
98%HPLC
1-(1-TERT-BUTYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20235003
95% HPLC
1-(1-TERT-BUTYL-5-CYCLOPROPYL-1H-PYRAZOL-3-YL)METH ANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20210000
95%HPLC
1-(1-TERT-BUTYL-5-CYCLOPROPYL-1H-PYRAZOL-3-YL)METH ANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20237566
95% HPLC
1-(10H-PHENOTHIAZIN-2-YL)ETHAN-1-OL
CAS:107772-52-1
SZ20219179
98%HPLC
1-(11-(TRIETHOXYSILYL)UNDECYL)PYRIDIN-1-IUM CHLORIDE
CAS:1628606-62-1
SZ20214491
98%HPLC
1-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL)-1,2-DIHYDROPYRIDIN-2-ONE
CAS:300398-03-2
SZ20214477
98%HPLC
1-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL)PYRIDIN-1-IUM CHLORIDE
CAS:111198-06-2
SZ20215444
98%HPLC
1-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL)PYRIDIN-1-IUM PERCHLORATE
CAS:457051-48-8
SZ20214765
98%HPLC
1-(1H-1,2,3-TRIAZOL-1-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBALDEHY DE
SZ20232908
95% HPLC
1-(1H-1,3-BENZODIAZOL-1-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
SZ20254445
95%HPLC
1-(1H-1,3-BENZODIAZOL-2-YL)-1-PHENYLMETHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20260360
95%
1-(1H-1,3-BENZODIAZOL-5-YL)ETHAN-1-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:2639457-88-6
SZ20230397
95%
1-(1H-BENZIMIDAZOL-6-YL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
CAS:1056933-69-7
SZ20268467
95%
1-(1H-IMIDAZOL-1-YL)CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1250209-82-5
SZ20250635
95%HPLC
1-(1H-IMIDAZOL-2-YL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL HYDROCHLORIDE
CAS:2639446-33-4
SZ20251912
95%HPLC
1-(1H-IMIDAZOL-2-YL)-2-METHYLPROPAN-1-OL HYDROCHLORIDE
CAS:2639462-46-5
SZ20251680
95%HPLC
1-(1H-IMIDAZOL-2-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1519140-21-6
SZ20210713
95%HPLC
1-(1H-IMIDAZOL-4-YL)ETHAN-1-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20266357
95%HPLC
1-(1H-IMIDAZOL-4-YL)METHANAMINE
CAS:13400-46-9
95%HPLC
SZ20204535
1g/5g
1-(1H-IMIDAZOL-5-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20203856
1g/5g
1-(1H-INDAZOL-3-YL)ETHANONE
CAS:4498-72-0
95%HPLC
SZ20209537
1g/5g
1-(1H-INDAZOL-3-YL)PROPAN-2-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20234900
95% HPLC
1-(1H-INDAZOL-7-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20203887
1g/5g
1-(1H-INDOL-2-YL)-2-METHYL-PROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:3794-97-6
SZ20264067
95%
1-(1H-INDOL-3-YL)-3-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)PROPAN- 2-AMINE
CAS:2361645-47-6
SZ20253857
95%HPLC
1-(1H-INDOL-3-YL)-3-(4-METHYLPIPERIDIN-1-YL)PROPAN- 2-AMINE
CAS:2361634-81-1
SZ20253856
95%HPLC
1-(1H-INDOL-3-YL)-3-(PIPERIDIN-1-YL)PROPAN-2-AMINE
CAS:2361644-27-9
SZ20253858
95%HPLC
1-(1H-INDOL-3-YL)-3-(PYRROLIDIN-1-YL)PROPAN-2-AMIN E
CAS:2361635-90-5
SZ20241522
95% HPLC
1-(1H-INDOL-3-YL)METHANAMINE
CAS:22259-53-6
95%HPLC
SZ20204577
1g/5g
1-(1H-PYRAZOL-1-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBALDEHYDE
SZ20234514
95% HPLC
1-(1H-PYRAZOL-3-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
95%HPLC
SZ20204231
1g/5g
1-(1H-PYRAZOL-3-YL)PROPAN-1-ONE
CAS:42517-73-7
SZ20255886
95%HPLC
1-(1H-PYRAZOL-4-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
CAS:1498613-48-1
SZ20252614
95%HPLC
1-(1H-PYRAZOL-4-YL)ETHAN-1-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20231830
95% HPLC
1-(1H-PYRAZOL-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1196153-79-3
95%HPLC
SZ20204233
1g/5g
1-(1H-PYRAZOL-5-YL)CYCLOPROPAN-1-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20208145
95%HPLC
1-(1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-1-YL)PROPAN-2-ONE
CAS:1936047-52-7
SZ20214298
98%HPLC
1-(1H-PYRAZOLO[4,3-B]PYRIDIN-6-YL)ETHANONE
CAS:1256787-55-9
SZ20267647
95%
1-(1H-PYRROLE-2-AMIDO)CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1094763-46-8
SZ20260977
95%
1-(1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDIN-5-YL)-ETHANONE
CAS:944937-14-8
SZ20212312
98%HPLC
1-(1H-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)ETHANONE
CAS:67058-71-3
95%HPLC
SZ20210175
1g/5g
1-(2'-DEOXY-2'-FLUORO-SS-D-ARABINOFURANOSYL)-5-IODOURACIL
CAS:69123-98-4
95%HPLC
SZ20200834
20mg/50mg/100mg/1g
1-(2(S)-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-NON-8-ENOYL)-4(R)-HYDROXY-PYRROLIDINE-2(S)-CARBOXYLIC ACID
CAS:552335-47-4
95%HPLC
SZ20201323
20mg/50mg/100mg/1g
1-(2,1,3-BENZOTHIADIAZOL-4-YLSULFONYL)PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:488090-09-1
SZ20227370
95%
1-(2,1,3-BENZOXADIAZOL-5-YL)PROPAN-2-YL](METHYL)A MINE
SZ20208652
95%HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUORO-1-HYDROXYETHYL)CYCLOBUTANE-1-CA RBOXYLIC ACID
SZ20237429
95% HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-PIPERAZIN-2-ONE
CAS:907972-20-7
SZ20222722
95%
1-(2,2,2-TRIFLUOROACETYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE-6-SULFONYL CHLORIDE
CAS:947498-97-7
SZ20261188
95%
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)-3-AZABICYCLO[3.2.0]HEPTANE HYDROCHLORIDE
SZ20262872
95%
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOL-4-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1185177-94-9
SZ20257293
95%HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOL-4-YL-4-BORONIC ACID
CAS:1416786-60-1
SZ20226153
95%
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOLE-4-BORONIC ACID
95%HPLC
SZ20205511
1g/5g
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOLE-5-BORONIC ACID
95%HPLC
SZ20205494
1g/5g
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE
CAS:50562-22-6
SZ20265395
95%HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-4-TRIFLUOROMETHYLBENZENE
CAS:157928-43-3
SZ20249683
95%HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-N-1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-4-PIPERIDYLPIPERIDIN-4-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:N/A
SZ20257503
95%HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)AZETIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:1820648-37-0
SZ20268116
95%
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)AZETIDIN-3-OL
CAS:1344365-71-4
SZ20267817
95%
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)PYRAZOLE-4-CARBONITRILE
CAS:1216241-07-4
SZ20236605
95% HPLC
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)PYRAZOLE-5-BORONIC ACID PINACOL ESTER
95%HPLC
SZ20205522
1g/5g
1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)PYRAZOLIDINE HYDROCHLORIDE
SZ20237321
95% HPLC
1-(2,2,4-TRIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20239353
95% HPLC
1-(2,2-DIBROMOCYCLOPROPYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20248434
95%HPLC
1-(2,2-DIBROMOETHENYL)-3-FLUOROBENZENE
CAS:221148-37-4
SZ20251589
95%HPLC
1-(2,2-DIETHOXYETHYL)-1H-PYRAZOL-4-YLBORONIC ACID
CAS:1217501-20-6
SZ20203235
95%HPLC
1-(2,2-DIETHOXYETHYL)-3-FLUOROBENZENE
CAS:1215900-66-5
SZ20241180
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUORO-1,3-DIOXAINDAN-5-YL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2044706-53-6
SZ20262501
95%
1-(2,2-DIFLUORO-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL)-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
95%HPLC
SZ20205134
1g/5g
1-(2,2-DIFLUORO-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL)-CYCLOPROPANECARBOXYLICACID
CAS:862574-88-7
SZ20223379
95%
1-(2,2-DIFLUORO-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL)-CYCLOPROPYLAMINE
95%HPLC
SZ20205132
1g/5g
1-(2,2-DIFLUOROBENZO[D][1,3]DIOXOL-5- YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:862574-88-7
S202000106
98%HPLC
1-(2,2-DIFLUOROBENZO[D][1,3]DIOXOL-5-YL)ETHANE-1,2-DIAMINE
CAS:1089345-78-7
SZ20267699
95%
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-1H-1,2,3,4-TETRAZOLE-5-THIOL
CAS:1545656-11-8
SZ20249492
95%HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOL-3-AMINE
CAS:1006462-38-9
SZ20267631
95%
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOLE-3-SULFONAMIDE
SZ20241963
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-1H-PYRAZOLE-3-SULFONYL CHLORIDE
SZ20235417
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-3-ETHYNYL-1H-PYRAZOLE
SZ20240164
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-3-IODOBICYCLO[1.1.1]PENTANE
SZ20236426
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE
CAS:1171013-54-9
SZ20232126
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBO XYLIC ACID
SZ20206790
95%HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOLE
CAS:1018144-04-1
SZ20255820
95%HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-4-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:1049730-40-6
SZ20200725
95%HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-5-ETHYNYL-1H-PYRAZOLE
CAS:1851115-61-1
SZ20242623
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)-N-METHYLPIPERIDIN-4-AMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS:2562385-61-7
SZ20262495
95%
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)CYCLOBUTANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1529329-33-6
SZ20267756
95%
1-(2,2-DIFLUOROETHYL)PIPERIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20237393
95% HPLC
1-(2,2-DIFLUOROPROPYL)-3-ETHYNYL-1H-PYRAZOLE
SZ20255316
95%HPLC
1-(2,2-DIMETHOXY-ETHYL)-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:864754-40-5
SZ20201482
95%HPLC
1-(2,2-DIMETHOXYETHYL)-2,4,6-TRIPHENYLPYRIDIN-1-IUM PERCHLORATE
CAS:460047-07-8
SZ20216134
98%HPLC
1-(2,2-DIMETHOXYETHYL)AZETIDINE
CAS:1849341-13-4
SZ20253519
95%HPLC
1-(2,2-DIMETHOXYETHYL)PYRAZOLE-4-BORONIC ACID
CAS:2377611-87-3
SZ20202371
95%HPLC
1-(2,2-DIMETHYL-3,4-DIHYDRO-2H-1-BENZOPYRAN-6-YL) ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20230897
95%
1-(2,2-DIMETHYL-3,4-DIHYDRO-2H-1-BENZOPYRAN-6-YL)ETHAN-1-OL
CAS:261913-27-3
SZ20261030
95%
1-(2,2-DIMETHYL-PROPYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:1403565-18-3
SZ20267701
95%
1-(2,2-DIMETHYLMORPHOLIN-4-YL)-3,3,3-TRIFLUOROPROP AN-1-ONE
CAS:1252136-02-9
SZ20205390
95%HPLC
1-(2,2-DIMETHYLPROPYL)CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1538767-05-3
SZ20233369
95% HPLC
1-(2,3,4,5-TETRAFLUOROPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20240016
95% HPLC
1-(2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,4-BENZOXAZEPIN-4-YL)ETHAN- 1-ONE
CAS:153038-36-9
SZ20206674
95%HPLC
1-(2,3,4-TRICHLOROPHENYL)ETHAN-1-OL
SZ20240772
95% HPLC
1-(2,3,4-TRIFLUOROPHENYL)ETHAN-1-OL
SZ20234085
95% HPLC
1-(2,3,4-TRIFLUOROPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20209367
95%HPLC
1-(2,3,6-TRIBROMO-4,5-DIMETHOXYPHENYL)METHANAMI NE HYDROCHLORIDE
SZ20236779
95% HPLC
1-(2,3-DICHLOROPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
CAS:1330529-80-0
SZ20229726
95%
1-(2,3-DICHLOROPHENYL)ETHANONE
CAS:56041-57-7
SZ20256997
95%HPLC
1-(2,3-DIFLUORO-4-METHYLPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20208063
95%HPLC
1-(2,3-DIFLUORO-4-NITROPHENYL)PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
95%HPLC
SZ20209170
1g/5g
1-(2,3-DIFLUOROPHENYL)-2,2-DIFLUOROETHAN-1-ONE
CAS:1386985-57-4
SZ20254753
95%HPLC
1-(2,3-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:910403-58-6
SZ20252039
95%HPLC
1-(2,3-DIFLUOROPYRIDIN-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20206185
95%HPLC
1-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLMETHYL)-3-HYDROXYTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
CAS:824983-91-7
95%HPLC
SZ20200556
20mg/50mg/100mg/1g
1-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-5-YL)-PIPERAZINE HYDROCHLORIDE
CAS:98224-03-4
SZ20268665
95%
1-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-5-YL)PIPERAZINE
CAS:98224-03-4
SZ20254196
95%HPLC
1-(2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)METHANAMINE
95%HPLC
SZ20203654
1g/5g
1-(2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2230912-37-3
SZ20260953
95%
1-(2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-YL)METHANAMINE
CAS:54949-92-7
95%HPLC
SZ20204402
1g/5g
1-(2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-2-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:33982-85-3
SZ20254764
95%HPLC
1-(2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-4-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20209930
95%HPLC
1-(2,3-DIMETHOXYBENZOYL)-7-METHOXY-1H-PYRAZOLO[ 3,4-B]QUINOLIN-3-AMINE
SZ20209464
95%HPLC
1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-1-(1H-IMIDAZOL-4-YL)ETHANOL
CAS:86347-12-8
SZ20209718
95%HPLC
1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE HYDROCHLORIDE
SZ20242885
95% HPLC
1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-4-[2-(METHYLSULFANYL)PYRIDI NE-3-CARBONYL]PIPERAZINE
CAS:793693-03-5
SZ20238664
95% HPLC
1-(2,4,5-TRIFLUORO-3-METHOXYPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20260839
95%
1-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20236348
95% HPLC
1-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20250065
95%HPLC
1-(2,4,5-TRIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1062587-61-4
SZ20231626
95% HPLC
1-(2,4,5-TRIHYDROXYPHENYL)ETHANONE
CAS:1818-27-5
SZ20234466
95% HPLC
1-(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2437314-45-7
SZ20238874
95% HPLC
1-(2,4,6-TRIFLUOROPHENYL)ETHAN-1-AMINE
CAS:1021016-20-5
SZ20235119
95% HPLC
1-(2,4,6-TRIHYDROXYPHENYL)HEXAN-1-ONE
CAS:5665-89-4
SZ20255936
95%HPLC
1-(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)-1H-PYRROLE-2-CARBALDEHYDE
SZ20205509
95%HPLC
1-(2,4-DIBROMO-3-METHOXYPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20210699
95%HPLC
1-(2,4-DICHLORO-3-METHYLPHENYL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2648939-97-1
SZ20259975
95%
1-(2,4-DICHLORO-5-FLUOROPHENYL)ETHAN-1-OL
SZ20237666
95% HPLC
1-(2,4-DICHLORO-PHENYL)-2-IMIDAZOL-1-YL-ETHANONE O-ALLYL-OXIME
CAS:928209-03-4
SZ20256879
95%HPLC
1-(2,4-DICHLOROBENZYL)-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:2246901-18-6
SZ20204913
95%HPLC
1-(2,4-DICHLOROBENZYL)-6-OXO-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXAMIDE
CAS:242797-48-4
SZ20213502
98%HPLC
1-(2,4-DICHLOROBENZYL)-N-ETHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXAMIDE
CAS:242797-35-9
SZ20216439
98%HPLC
1-(2,4-DICHLOROBENZYL)-N-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXAMIDE
CAS:242797-34-8
SZ20215670
98%HPLC
1-(2,4-DICHLOROBENZYL)PIPERAZINE
CAS:51619-56-8
SZ20235208
95% HPLC
1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-(3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL)UREA
CAS:1809876-48-9
SZ20200404
95%HPLC
1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-HYDROXY-6-OXO-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDAZINECARBOXAMIDE
CAS:320419-41-8
SZ20213345
98%HPLC
1-(2,4-DICHLOROPHENYL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
SZ20235773
95% HPLC
1-(2,4-DICHLOROPHENYL)PYRROLIDINE-2,4-DIONE
CAS:1536808-84-0
SZ20236071
95% HPLC
1-(2,4-DIFLUORO-3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL)ETHANONE
SZ20241677
95% HPLC
1-(2,4-DIFLUORO-3-METHOXYPHENYL)ETHAN-1-OL
CAS:1780605-74-4
SZ20253596
95%HPLC
1-(2,4-DIFLUORO-5-HYDROXYPHENYL)ETHAN-1-ONE
CAS:1807179-31-2
SZ20236405
95% HPLC
1-(2,4-DIFLUORO-5-METHOXYPHENYL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2648941-74-4
SZ20262971
95%
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
CAS:1134705-53-5
SZ20252815
95%HPLC
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-3-(PROPAN-2-YLSULFANYL)PROP AN-2-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20236254
95% HPLC
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-3-{[(1H-INDOL-4-YL)METHYLIDENE]AMINO}THIOUREA
SZ20255107
95%HPLC
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-4,4,4-TRIFLUOROBUTANE-1,3-DIONE
CAS:64287-18-9
SZ20268326
95%
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)ETHANE-1-SULFONYL CHLORIDE
CAS:1248002-37-0
SZ20257409
95%HPLC
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-AMINE
CAS:2021-64-9
SZ20260603
95%
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2021-65-0
SZ20259981
95%
1-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PYRROLIDINE-2,4-DIONE
CAS:1500043-24-2
SZ20235705
95% HPLC
1-(2,4-DIHYDROXY-5-METHOXYPHENYL)ETHAN-1-ONE
SZ20210649
95%HPLC
1-(2,4-DIHYDROXY-6-METHOXY-PHENYL)-ETHANONE
CAS:3602-54-8
SZ20249199
95%HPLC
1-(2,4-DIMETHOXYBENZYL)PIPERAZINE 2HCL
CAS:355824-21-4
SZ20268477
95%
1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
95%HPLC
SZ20209228
1g/5g
1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-IMIDAZOLE-2-THIOL
CAS:475997-84-3
SZ20268142
95%
1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-{6-METHOXY-1H,2H,3H,4H,9H-PYRIDO[3,4-B]INDOL-2-YL}PYRROLIDINE-2,5-DIONE
SZ20253698
95%HPLC
1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-4,4,4-TRIFLUORO-1,3-BUTANEDIONE
CAS:82529-67-7
SZ20268372
95%
1-(2,4-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-5-YL)ETHANONE
CAS:38205-60-6
95%HPLC
SZ20209276
1g/5g
1-(2,4-DIMETHYL-5-NITROPHENYL)ETHAN-1-ONE
CAS:13621-23-3
SZ20242429
95% HPLC
1-(2,4-DIMETHYL-5-THIAZOLYL)-2-HYDROXYETHANONE
CAS:122229-24-7
SZ20221030
98%HPLC
1-(2,4-DIMETHYLBENZENESULFONYL)PIPERIDINE-4-CARB ALDEHYDE
CAS:1082481-85-3
SZ20252764
95%HPLC
1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-3-(3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL)UREA
CAS:2096994-84-0
SZ20202090
95%HPLC
1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5(4H)-ONE
CAS:1003751-09-4
SZ20268008
95%
1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-4-METHYL-1,6-DIHYDRO-7H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIDAZIN-7-ONE
CAS:1105196-61-9
SZ20215943
98%HPLC
1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-4-METHYL-1,6-DIHYDRO-7H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIDAZIN-7-ONE
CAS:1105196-61-9
SZ20268131
95%
1-(2,4-DIMETHYLPYRIDIN-3-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20210073
95%HPLC
1-(2,5-DIBROMOPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
95%HPLC
SZ20209056
1g/5g
1-(2,5-DIBROMOPYRIDIN-3-YL)ETHAN-1-AMINE HYDROBROMIDE
SZ20238206
95% HPLC
1-(2,5-DICHLORO-1,3-THIAZOL-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20233355
95% HPLC
1-(2,5-DICHLORO-4-METHYLPHENYL)ETHAN-1-ONE
CAS:1807179-94-7
SZ20254853
95%HPLC
1-(2,5-DICHLORO-PHENYL)-ETHYLAMINE
CAS:603945-51-3
SZ20248217
95% HPLC
1-(2,5-DICHLOROPHENYL)-1-(2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-5-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1020989-37-0
SZ20254059
95%HPLC
1-(2,5-DICHLOROPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
CAS:1330184-87-6
SZ20228994
95%
1-(2,5-DICHLOROPHENYL)-3,3,3-TRIFLUOROPROPAN-1-ONE
CAS:1098361-02-4
SZ20262019
95%
1-(2,5-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20262444
95%
1-(2,5-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20260406
95%
1-(2,5-DICHLOROTHIOPHEN-3-YL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20250071
95%HPLC
1-(2,5-DIFLUOROPYRIDIN-4-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:1779855-80-9
SZ20240067
95% HPLC
1-(2,5-DIMETHOXY-4-METHYLPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20254083
95%HPLC
1-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
95%HPLC
SZ20209229
1g/5g
1-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-3-[3-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL]UREA
CAS:2096997-11-2
SZ20203236
95%HPLC
1-(2,5-DIMETHYL-1,3-OXAZOL-4-YL)ETHAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2613385-14-9
SZ20228730
95%
1-(2,5-DIMETHYL-1,3-OXAZOL-4-YL)ETHAN-1-ONE
SZ20234044
95% HPLC
1-(2,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-4-YL)ETHANONE
SZ20220612
98%HPLC
1-(2,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-4-YL)ETHANONE
CAS:52517-49-4
SZ20219374
98%HPLC
1-(2,5-DIMETHYL-2H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1496517-17-9
SZ20252031
95%HPLC
1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,4-DIOXAN-2-YL)METHANAMINE
CAS:2648949-11-3
SZ20260480
95%
1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,4-DIOXAN-2-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20261992
95%
1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEX-1-EN-1-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20206849
95%HPLC
1-(2,6-DIBROMOBENZYL)PIPERIDINE
CAS:1414870-72-6
SZ20268096
95%
1-(2,6-DIBROMOPHENYL)ETHANONE
CAS:99419-76-8
SZ20263719
95%
1-(2,6-DICHLOROBENZYL)-N,N-DIETHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXAMIDE
CAS:339008-70-7
SZ20214727
98%HPLC
1-(2,6-DICHLOROBENZYL)-N-(2-MORPHOLINOETHYL)-6-OXO-1,6-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXAMIDE
CAS:339008-68-3
SZ20216438
98%HPLC
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
CAS:1330529-78-6
SZ20229042
95%
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YLBORONIC ACID
CAS:1217501-45-5
SZ20203221
95%HPLC
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)-3-[3-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL]UREA
CAS:2096998-34-2
SZ20204365
95%HPLC
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)-4-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRAZOLE
CAS:2096338-01-9
SZ20201939
95%HPLC
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)ETHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:172699-35-3
SZ20234791
95% HPLC
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)INDOLE-2,3-DIONE
CAS:24542-74-3
SZ20205714
95%HPLC
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)INDOLIN-2-ONE
CAS:15362-40-0
SZ20207917
95%HPLC
1-(2,6-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20262913
95%
1-(2,6-DIFLUORO-3-PYRIDINYL)-ETHANONE
CAS:920036-27-7
SZ20261110
95%
1-(2,6-DIFLUOROBENZOYL)PYRROLIDINE
CAS:84044-77-9
SZ20238977
95% HPLC
1-(2,6-DIFLUOROPHENYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
CAS:1039933-75-9
SZ20237131
95% HPLC
1-(2,6-DIFLUOROPHENYL)BUTANE-1,3-DIONE
CAS:325722-43-8
SZ20239709
95% HPLC
1-(2,6-DIFLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:1314672-24-6
SZ20252135
95%HPLC
1-(2,6-DIFLUOROPHENYL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
CAS:139229-58-6
SZ20210260
95%HPLC
1-(2,6-DIMETHOXYPHENYL)-1-TOSYLMETHYL ISOCYANIDE
95%HPLC
SZ20209230
1g/5g
1-(2,6-DIMETHOXYPYRIDIN-3-YL)ETHAN-1-ONE
SZ20235043
95% HPLC
1-(2,6-DIMETHOXYPYRIDIN-3-YL)ETHANOL
CAS:1207739-92-1
SZ20216870
98%HPLC
1-(2,6-DIMETHYL-4-OXO-1(4H)-PYRIDINYL)PYRIDINIUM CHLORIDE
CAS:71366-43-3
SZ20215794
98%HPLC
1-(2,6-DIMETHYLPHENYL)-2,3-DIHYDRO-1H-IMIDAZOLE-2 -THIONE
SZ20236730
95% HPLC
1-(2,6-DIMETHYLPHENYL)-3-(1-METHYLPYRROLIDIN-2-YLIDENE)UREA HYDROCHLORIDE
CAS:50528-97-7
SZ20251431
95%HPLC
1-(2,6-DIMETHYLPHENYL)-5-OXOPYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:63674-48-6
SZ20229957
95%
1-(2,6-DIMETHYLPHENYL)-5-OXOPYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
CAS:1242179-00-5
SZ20229166
95%
1-(2,6-DIMETHYLPHENYL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID
CAS:1314649-40-5
SZ20230377
95%
1-(2,6-DIMETHYLPIPERAZIN-1-YL)PROP-2-EN-1-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:2613389-52-7
SZ20229788
95%
1-(2-(2-CHLORO-3-METHYL-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL
CAS:1799612-11-5
SZ20204459
95%HPLC
1-(2-(2-CHLOROPHENOXY)ETHYL)-4-(3,4-DIMETHOXYPHENETHYL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20229654
95%
1-(2-(4-(3- (TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PIPERAZIN-1- YL)ETHYL)-1,3-DIHYDRO-2HBENZO[D]IMIDAZOL-2-ONE
CAS:167933-07-5
S202000131
98%HPLC
1-(2-(4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PHENOXY)ETHYL)-1H-PYRAZOLE
CAS:957061-20-0
SZ20200805
95%HPLC
1-(2-(CYCLOPROPYLAMINO)-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRIDIN-3-YL)ETHAN-1-ONE
SZ20268622
95%
1-(2-(DIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-4-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:1256788-49-4
SZ20257576
95%HPLC
1-(2-(METHOXYMETHOXY)ETHYL)-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:1013101-73-9
SZ20201711
95%HPLC
1-(2-(METHYLAMINO)-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRIDIN-3-YL)ETHAN-1-ONE
CAS:2103352-44-7
SZ20267786
95%
1-(2-(METHYLSULFONYL)ETHYL)-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE
CAS:1339892-52-2
SZ20201080
95%HPLC
1-(2-(PYRIDIN-2-YL)THIAZOL-5-YL)ETHANONE
CAS:383147-02-2
SZ20213928
98%HPLC
1-(2-(PYRIDIN-3-YL)THIAZOL-5-YL)ETHANONE
CAS:478064-96-9
SZ20214913
98%HPLC
1-(2-(TERT-BUTYL)THIAZOL-4-YL)ETHANONE(WXC08471)
CAS:1343456-16-5
SZ20220051
98%HPLC
1-(2-(TETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-YLOXY)ETHYL)-1H-4-PYRAZOLE BORONIC ACID PINACOL ESTER
CAS:1040377-08-9
SZ20201543
95%HPLC
1-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-4-YL)ETHANONE
CAS:1060810-86-7
SZ20223435
95%
1-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-4-YL)ETHANONE
CAS:1060810-86-7
SZ20267122
95%
1-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-4-YL)HYDRAZINE
CAS:1228535-68-9
SZ20268017
95%
1-(2-[(4-HYDROXY-1,3-THIAZOL-2-YL)METHYL]-4-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL)-1-ETHANONE
CAS:860651-54-3
SZ20219887
98%HPLC
1-(2-[3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PHENOXY]-ETHYL)-PIPERIDINE
CAS:581065-57-8
SZ20201512
95%HPLC
1-(2-[4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PHENOXY]-ETHYL)-PYRROLIDINE
CAS:656257-46-4
SZ20200458
95%HPLC
1-(2-{[(2R,6S)-2,6-DIMETHYLMORPHOLIN-4-YL]METHYL} PHENYL)METHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20208826
95%HPLC
1-(2-{[(2R,6S)-2,6-DIMETHYLMORPHOLIN-4-YL]METHYL} PHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2613299-50-4
SZ20230871
95%
1-(2-{[1,1-BIPHENYL]-4-YL}-2-OXOETHYL)-4-(DIMETHYLA MINO)PYRIDIN-1-IUM CHLORIDE
SZ20233937
95% HPLC
1-(2-{[ETHYL(METHYL)AMINO]METHYL}-4-FLUOROPHENYL) METHANAMINE
SZ20233988
95% HPLC
1-(2-AMINO-1H-IMIDAZOL-5-YL)ETHANONE
CAS:67560-27-4
SZ20221953
95%
1-(2-AMINO-2-METHYLPROPYL)PIPERIDIN-4-YL]METHANOL DIHYDROCHLORIDE
CAS:2648947-47-9
SZ20264456
95%
1-(2-AMINO-2-OXOETHYL)-5-METHOXY-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS:1263207-37-9
SZ20225168
95%
1-(2-AMINO-3,3-DIFLUOROPROPYL)CYCLOBUTAN-1-OL
SZ20232332
95% HPLC
1-(2-AMINO-3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)ETHANONE
CAS:923289-36-5
95%HPLC
SZ20200622
20mg/50mg/100mg/1g
1-(2-AMINO-3-FLUORO-4-METHOXYPHENYL)ETHANONE
CAS:1073119-05-7
SZ20229167
95%
1-(2-AMINO-3-FLUOROPHENYL)-2,2,2-TRIFLUOROETHAN-1-ONE, 2-FLUORO-6-(TRIFLUOROACETYL)ANILINE
CAS:1448858-55-6
SZ20268466
95%
1-(2-AMINO-3-HYDROXYPROPYL)PYRROLIDIN-2-ONE DIHYDROCHLORIDE
SZ20265254
95%HPLC
1-(2-AMINO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-3,3-DIMETHYLAZETIDIN-2-ONE
CAS:861881-17-6
95%HPLC
SZ20208080
1g/5g
1-(2-AMINO-4-METHOXYPHENYL)ETHANONE
CAS:42465-53-2
95%HPLC
SZ20208005
1g/5g
1-(2-AMINO-4-METHYLTHIAZOL-5-YL)-2-BROMOETHANONE
CAS:32519-72-5
SZ20267909
95%
1-(2-AMINO-5-BROMO-PYRIDIN-3-YL)-ETHANONE
CAS:1196154-61-6
SZ20224862
95%
1-(2-AMINO-5-CHLOROPHENYL)-2,2,2-TRIFLUOROETHANONE
CAS:154598-53-5
SZ20249105
95%HPLC
1-(2-AMINO-5-HYDROXYPHENYL)ETHANONE
CAS:30954-71-3
95%HPLC
SZ20200143
20mg/50mg/100mg/1g
1-(2-AMINO-5-PYRIDINYL)-3-PIPERIDINOL
CAS:1154145-37-5
SZ20205289
95%HPLC
1-(2-AMINO-6-CHLOROPYRIDIN-3-YL)ETHANONE
95%HPLC
SZ20206151
1g/5g
1-(2-AMINO-PYRIDIN-4-YL)-2,2,2-TRIFLUORO-ETHANONE
CAS:1060801-36-6
SZ20226216
95%
1-(2-AMINO-PYRIDIN-4-YL)-ETHANONE
CAS:42182-25-2
SZ20224372
95%
1-(2-AMINOETHANESULFINYL)-2-METHOXYETHANE HYDROCHLORIDE
SZ20234543
95% HPLC
1-(2-AMINOETHANESULFONYL)-2-METHOXYETHANE HYDROCHLORIDE
SZ20235550
95% HPLC
1-(2-AMINOETHYL)-3-METHYL-1,3-DIHYDRO-2LAMBDA6,1 ,3-BENZOTHIADIAZOLE-2,2-DIONE HYDROCHLORIDE
SZ20242025
95% HPLC
1-(2-AMINOETHYL)-4-METHOXYPYRROLIDIN-2-ONE HYDROCHLORIDE
SZ20232163
95% HPLC
1-(2-AMINOETHYL)-5-FLUORO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOLE-2, 3-DIONE HYDROCHLORIDE
SZ20236760
95% HPLC
1-(2-AMINOETHYL)-N-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE HYDROCHLORIDE
CAS:1485109-08-7
SZ20253946
95%HPLC
1-(2-AMINOETHYL)-PYRROLIDIN-2-ONE
CAS:24935-08-8
SZ20257561
95%HPLC
1-(2-AMINOETHYL)CYCLOPENTANOL
CAS:859629-83-7
SZ20267945
95%
1-(2-AMINOETHYL)PYRIMIDIN-2(1H)-ONE HYDROCHLORIDE
CAS:2031269-39-1
SZ20268229
95%
1-(2-AMINOPHENYL)PYRROLE
CAS:6025-60-1
SZ20265694
95% HPLC
1-(2-AMINOPYRIDIN-5-YL)PIPERIDIN-4-OL
CAS:571189-27-0
SZ20211072
95%HPLC
1-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)-2,2,2-TRIFLUOROETHANONE
CAS:957185-90-9
SZ20225891
95%
1-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)PROPAN-1-ONE
95%HPLC
SZ20207814
1g/5g
1-(2-AZIDOETHYL)-1,2-DIHYDROPYRIDIN-2-ONE
CAS:1249203-09-5
SZ20214127
98%HPLC
1-(2-AZIDOETHYL)CYCLOPROPAN-1-OL
SZ20238809
95% HPLC
1-(2-BENZYL-4-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL)ETHANONE
CAS:937598-06-6
SZ20220222
98%HPLC
1-(2-BORONOPHENYLSULFONYL)PIPERIDINE
CAS:957034-87-6
SZ20200803
95%HPLC
1-(2-BROMO-1,1-DIFLUOROETHYL)-2-METHOXYBENZENE
CAS:1186194-40-0
SZ20257582
95%HPLC
1-(2-BROMO-1-BENZOTHIOPHEN-3-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20236423
95% HPLC
1-(2-BROMO-1-BENZOTHIOPHEN-4-YL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
SZ20233313
95% HPLC
1-(2-BROMO-3-CHLOROPHENYL)-2-CHLOROETHAN-1-ONE
SZ20241613
95% HPLC
1-(2-BROMO-3-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
CAS:2639425-74-2
SZ20226765
95%
1-(2-BROMO-3-FLUOROPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20238277
95% HPLC
1-(2-BROMO-4-FLUOROPHENYL)-3-CHLOROPROPAN-2-ONE
SZ20236322
95% HPLC
1-(2-BROMO-4-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20242257
95% HPLC
1-(2-BROMO-4-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPANE-1-CARBO XYLIC ACID
SZ20242072
95% HPLC
1-(2-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
SZ20240933
95% HPLC
1-(2-BROMO-5-FLUOROPHENYL)BUT-3-EN-1-ONE
CAS:1394141-12-8
SZ20260403
95%
1-(2-BROMO-5-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-AMINE HYDROCHLORIDE
SZ20260880
95%
1-(2-BROMO-5-FLUOROPHENYL)ETHYLIDENE](METHOXY)AMINE
CAS:2639466-19-4
SZ20231406
95%
1-(2-BROMO-5-FLUOROPYRIDIN-4-YL)ETHAN-1-AMINE
SZ20235985
95% HPLC
1-(2-BROMO-5-HYDROXY-PYRIDIN-4-YL)-ETHANONE
95%HPLC
SZ20205173
1g/5g